สมัครเป็นนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ

ทำความรู้จักนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ

‘นักลงทุนรายใหญ่พิเศษ’ คือผู้ที่สามารถลงทุนในโทเคนดิจิทัลได้โดยไม่จำกัดวงเงินลงทุน  ต่างจาก ‘นักลงทุนทั่วไป’ ซึ่งสามารถลงทุนในโทเคนได้ไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ

สมัครเป็น ‘นักลงทุนรายใหญ่พิเศษ’

หลังจากดำเนินการสร้างบัญชีและยืนยันตัวตนกับทาง Kubix สำเร็จแล้ว นักลงทุนทุกคนจะได้สถานะเริ่มต้นเป็น ‘นักลงทุนทั่วไป’  คุณสามารถสมัครเป็น ‘นักลงทุนรายใหญ่พิเศษ’  โดยไปที่เมนู​ ‘Profile’ จากนั้นเลือก 'สมัครเป็นนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ'

ขั้นแรก เลือกคุณสมบัติที่ตรงกับคุณ

เลือกเกณฑ์การสมัครตามประกาศของ ก.ล.ต. ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 

  • คุณมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมคู่สมรส)
  • คุณมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (รวมคู่สมรส)
  • เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 25 ล้านบาท นับรวมเงินฝากจะต้องมีตั้งแต่ 50 ล้านขึ้นไป
  • สินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป ไม่รวมมูลค่าที่พักอาศัยปัจจุบัน

ขั้นต่อไป ยืนยันการสมัครและส่งเอกสาร

  1. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดส่ง
  2. ส่งเอกสารไปที่อีเมล contact.us@kubix.co ภายใน 3 วันทำการหลังจากกดยืนยันการสมัคร เพื่อทีม Kubix จะได้รับข้อมูลการสมัครของคุณ

รอรับผลการสมัคร

หลังจากทาง Kubix ได้รับเอกสารแล้วจะมีการส่งผลการสมัครไปทางข้อความแจ้งเตือนให้คุณทราบ

scroll top iconBack to top