เริ่มลงทุนในโทเคนดิจิทัล

สร้างบัญชีกับเรา

เพื่อจองซื้อโทเคนดิจิทัล รับผลตอบแทน และสิทธิพิเศษมากมาย

สามารถดูขั้นตอนการเปิดบัญชีได้ที่หัวข้อ แนะนำผู้ใช้ใหม่

จองซื้อโทเคนเพื่อการลงทุน

นักลงทุนสามารถเลือกจองซื้อโทเคนที่ตนเองสนใจผ่านทางแอป Kubix

สามารถดูขั้นตอนการจองซื้อโทเคนได้ที่หัวข้อ การจองซื้อโทเคน

รอรับผลตอบแทน หรือส่วนแบ่งการลงทุน

โดยสามารถตรวจสอบผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจากเอกสารประกอบการลงทุนแต่ละโทเคน

รอรับโทเคนสิทธิพิเศษ

หากโทเคนเพื่อการลงทุนที่คุณถือครอง มีผลประโยชน์เป็นสิทธิพิเศษนอก เหนือจากผลตอบแทนจากการลงทุน คุณจะได้รับโทเคนสิทธิพิเศษ เพื่อใช้แลกสิทธิ์ตามที่ผู้ออกโทเคนประกาศไว้ในเอกสารประกอบการลงทุน

สามารถตรวจสอบวิธีแลกสิทธิพิเศษได้ที่หัวข้อ การแลกรับสิทธิพิเศษ

scroll top iconBack to top