Invest
Earn
Experience

เตรียมพบกับ Digital Token
การลงทุนรูปแบบใหม่
ที่จะทำให้การลงทุน
กับไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นเรื่องเดียวกัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ข่าวสารจาก Kubix

ดูเพิ่มเติม next icon

Kubix คือใคร ทำอะไร และเราจะมาเปลี่ยนโลกการลงทุนของคุณอย่างไร

โดย Kubix
ในบทความนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับบริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จํากัด (Kubix Digital Asset Co., Ltd.) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า Kubix (คิวบิกซ์) ที่จะเข้ามาทำให้การลงทุนกับไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นเรื่องเดียวกันครับ
อ่านต่อ
Digital token background
A man on a phone

โทเคนดิจิทัลคืออะไร

โทเคนดิจิทัล (Digital Token) เป็นหน่วยการลงทุนรูปแบบหนึ่ง ที่มีการนำสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง อย่างอสังหาริมทรัพย์ หรือที่ดิน มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยผู้ถือโทเคนจะได้รับสิทธิประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนดไว้ ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่ผลกำไรของสินทรัพย์นั้นๆ เพียงอย่างเดียว แต่ผู้ถือโทเคนสามารถรับผลประโยชน์ประเภทอื่นตามที่ได้ระบุในเอกสารประกอบการเสนอขายด้วย เช่น ส่วนลดการใช้บริการ การใช้บริการฟรี หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ โดยผู้ลงทุนสามารถเข้ามาถือครองโทเคนดิจิทัลได้ผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือที่เรียกว่า Initial Coin Offering (ICO)

เรียนรู้เพิ่มเติม >

คำถามที่พบบ่อย

หมวดคำถาม
การลงทุนในโทเคนดิจิทัลกับ Kubix
นักลงทุนสามารถจองซื้อโทเคนดิจิทัลแบบไหนกับ Kubix ได้บ้าง?

นักลงทุนสามารถจองซื้อโทเคนดิจิทัล ตามโครงการที่ผู้ประกอบการ หรือบริษัทผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Issuer) เปิดระดมทุนและเสนอขายผ่านระบบของ Kubix

โดย Kubix จะทำหน้าที่ในการคัดกรองและตรวจสอบโครงการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล โดยจะคัดเลือกเฉพาะโครงการที่มีความน่าเชื่อถือและมีโครงสร้างการระดมทุนที่เหมาะสม 

plus icon
โทเคนดิจิทัลที่เสนอขายผ่าน Kubix เหมือนหรือแตกต่างจาก cryptocurrency อย่างไร?

'เหมือนกันอย่างไร? 

ทั้งคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และ โทเคนดิจิทัลที่เสนอขายผ่าน Kubix ถือเป็น “สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)” ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และถูกสร้างและใช้งานอยู่บนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน

แตกต่างกันอย่างไร? 

  1.  จุดประสงค์การใช้งาน: Cryptocurrency มีจุดประสงค์คือ ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นๆ ในขณะที่โทเคนดิจิทัลที่เสนอขายผ่าน Kubix หรือที่เรียกว่า “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token)” มีจุดประสงค์คือ กำหนดสิทธิในการร่วมลงทุนในโครงการ หรือกิจการที่เปิดให้ร่วมลงทุน
  2. สิ่งที่ได้รับจากการถือครอง นักลงทุนที่ถือครองโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ที่เสนอขายผ่าน Kubix จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ หรือผลกำไรจากโครงการที่อยู่เบื้องหลังโทเคนดิจิทัลนั้นๆ รวมถึงสิทธิพิเศษ ในการได้รับสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง ตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของโครงการ
  3. ความเสี่ยง และความผันผวนของราคา: คริปโทเคอร์เรนซี cryptocurrency: ส่วนใหญ่นั้น ไม่สามารถตีมูลค่าออกมาได้อย่างชัดเจน และมีความผันผวนของราคาที่สูง 

โทเคนดิจิทัลที่เสนอขายผ่าน Kubix: โครงการหรือสินทรัพย์ที่เปิดให้ลงทุนมีเป็นสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง รวมถึงยังมีการกำหนดการจ่ายผลตอบแทนไว้ชัดเจนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน (whitepaper) ของโครงการ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต จึงทำให้การตีมูลค่าเป็นไปได้อย่างชัดเจนกว่า ส่งผลให้มีความผันผวนของราคาต่ำกว่า คริปโทเคอร์เรนซี cryptocurrency ทั้งนี้ขึ้นกับการออกแบบโครงสร้างการระดมทุนของแต่ละโทเคนดิจิทัล 

plus icon
ศึกษาข้อมูล หรือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโทเคนที่เสนอขายผ่าน Kubix ได้ที่ไหน?

สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

  1. เว็ปไซต์ Kubix โดยดูที่เมนู "โทเคนที่จะเสนอขาย" และ "ข่าวสาร"
  2. แอปพลิเคชัน Kubix ทั่ง iOS และ Android (สามารถ download ได้เร็วๆนี้)
  3. Kubix's official Facebook page [@Kubix.DigitalAsset] 
  4. Online community ซึ่งเป็นช่องทาง online ในการพูดคุยระหว่างนักลงทุนด้วยกันเอง และผู้ออกโทเคนดิจิทัล (พบกันได้เร็วๆนี้) 
plus icon
เตรียมตัวอย่างไรก่อนจองซื้อโทเคนดิจิทัล?

เตรียมพร้อมลงทุนกับ Kubix ด้วยการทำ 3 ขั้นตอนนี้ 

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kubix บนโทรศัพท์มือถือ (สามารถ download ได้เร็วๆ นี้)
  2. เปิดบัญชีกับ Kubix ผ่านแอปพลิเคชัน Kubix โดยยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID (นักลงทุนต้องทำการสมัครใช้บริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID กับธนาคารที่ให้บริการก่อน โดยศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน ผ่านเว็ปไซต์ของแต่ละธนาคาร สำหรับการลงทะเบียน NDID)
  3. เปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชัน K PLUS บนโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวกับแอปพลิเคชัน Kubix เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจ่ายเงินค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัล  

*หากนักลงทุนไม่มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย หรือยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้ แอปพลิเคชัน K PLUS นักลงทุนสามารถดำเนินการได้ที่สาขา หรือ ดำเนินการเปิดบัญชีออนไลน์ และลงทะเบียนกับ K PLUS ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้: https://www.kasikornbank.com/th/personal/digital-banking/kplus/applying/Pages/mobile.html

plus icon
ดูคำถามที่พบบ่อยในหมวดอื่น next icon
KBTG logo
Kbank logo
Kubix logo

เกี่ยวกับเรา

ดูเพิ่มเติม next icon

คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเซ็ต (Kubix) เป็นบริษัทในกลุ่มกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) และธนาคารกสิกรไทย โดยธนาคารกสิกรไทยถึอหุ้นในสัดส่วน 100% ผ่านบริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด ที่เป็นบริษัทในเครือของ KBTG 

บริษัท Kubix จัดตั้งขึ้นในปี 2564 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านระบบบล็อกเชน (ICO Portal) ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ในการระดมทุนสำหรับบริษัทที่มีความต้องการเงินทุนโดยทาง Kubix จะช่วยเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่ เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบโทเคนดิจิทัลและเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มองหาช่องทางการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ ในตลาดทุน เพราะการลงทุนในโทเคนดิจิทัล นอกจากจะให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินที่น่าสนใจแล้ว ยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ อีกมากมาย

เวบไซต์ของบริษัทมีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ รวมถึงเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความสนใจของคุณมากที่สุด ถ้าคุณยังใช้งานต่อไปโดยไม่ปฏิเสธคุกกี้ บริษัทจะเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัทได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้

scroll top iconBack to top