Invest
Earn
Experience

การลงทุนรูปแบบใหม่ที่จะทำให้การลงทุน
กับไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นเรื่องเดียวกัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

เปิดบัญชีกับเรา

ดาวน์โหลดแอป Kubix และเปิดบัญชีเพื่อเตรียมลงทุนได้เลยวันนี้!

phone with application on screen

เริ่มลงทุนกับเรา

เปิดโลกแห่งการลงทุนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ผ่านการลงทุนและรับผลตอบแทนผ่านโทเคนดิจิทัล เสนอขายผ่าน Kubix Digital Asset ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kubix
 • สมัครบัญชีผู้ใช้และยืนยันตัวตน
 • ค้นหาโทเคนที่คุณสนใจและเริ่มลงทุน

ทำความรู้จัก DESTINY TOKEN

Digital token background
A man on a phone

โทเคนดิจิทัลคืออะไร

โทเคนดิจิทัล (Digital Token) เป็นหน่วยการลงทุนรูปแบบหนึ่ง ที่มีการนำสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง อย่างอสังหาริมทรัพย์ หรือที่ดิน มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยผู้ถือโทเคนจะได้รับสิทธิประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนดไว้ ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่ผลกำไรของสินทรัพย์นั้นๆ เพียงอย่างเดียว แต่ผู้ถือโทเคนสามารถรับผลประโยชน์ประเภทอื่นตามที่ได้ระบุในเอกสารประกอบการเสนอขายด้วย เช่น ส่วนลดการใช้บริการ การใช้บริการฟรี หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ โดยผู้ลงทุนสามารถเข้ามาถือครองโทเคนดิจิทัลได้ผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือที่เรียกว่า Initial Coin Offering (ICO)

เรียนรู้เพิ่มเติม >

วิธีเปิดบัญชี Kubix และเตรียมซื้อโทเคน!

แนะนำการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

หมวดคำถาม
การลงทุนในโทเคนดิจิทัลกับ Kubix
นักลงทุนสามารถจองซื้อโทเคนดิจิทัลแบบไหนกับ Kubix ได้บ้าง?

นักลงทุนสามารถจองซื้อโทเคนดิจิทัลตามโครงการที่ผู้ประกอบการ หรือบริษัทผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Issuer) เปิดระดมทุนและเสนอขายผ่านระบบของ Kubix 

โดย Kubix จะทำหน้าที่ในการคัดกรองและตรวจสอบโครงการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล โดยจะคัดเลือกเฉพาะโครงการที่มีความน่าเชื่อถือและมีโครงสร้างการระดมทุนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควราศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

plus icon
โทเคนดิจิทัลที่เสนอขายผ่าน Kubix เหมือนหรือแตกต่างจาก Cryptocurrency อย่างไร?

เหมือนกันอย่างไร? 

ทั้งคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายผ่าน Kubix ถือเป็น “สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)” ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และถูกสร้างและใช้งานอยู่บนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน

แตกต่างกันอย่างไร? 

 1. จุดประสงค์การใช้งาน: Cryptocurrency มีจุดประสงค์คือ ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นๆ ในขณะที่โทเคนดิจิทัลที่เสนอขายผ่าน Kubix หรือที่เรียกว่า “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)” มีจุดประสงค์คือ กำหนดสิทธิในการร่วมลงทุนในโครงการ หรือกิจการที่เปิดให้ร่วมลงทุน
 2. สิ่งที่ได้รับจากการถือครอง: นักลงทุนที่ถือครองโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ที่เสนอขายผ่าน Kubix จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ หรือผลกำไรจากโครงการที่อยู่เบื้องหลังโทเคนดิจิทัลนั้นๆ รวมถึงสิทธิพิเศษในการได้รับสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง ตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของโครงการ
 3. ความเสี่ยงและความผันผวนของราคา: คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถตีมูลค่าออกมาได้อย่างชัดเจน และมีความผันผวนของราคาที่สูง ในขณะที่โทเคนดิจิทัลที่เสนอขายผ่าน Kubix โครงการหรือสินทรัพย์ที่เปิดให้ลงทุนเป็นสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง รวมถึงยังมีการกำหนดการจ่ายผลตอบแทนไว้ชัดเจนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน (Whitepaper) ของโครงการ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงทำให้การตีมูลค่าเป็นไปได้อย่างชัดเจนกว่า ส่งผลให้มีความผันผวนของราคาต่ำกว่าคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ทั้งนี้ขึ้นกับการออกแบบโครงสร้างการระดมทุนของแต่ละโทเคนดิจิทัล 
plus icon
ศึกษาข้อมูล หรือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโทเคนที่เสนอขายผ่าน Kubix ได้ที่ไหน?

สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

 1. เว็ปไซต์ Kubix โดยดูที่เมนู "โทเคนที่จะเสนอขาย" และ "ข่าวสาร"
 2. แอปพลิเคชัน Kubix ทั่ง iOS และ Android
 3. Kubix's official Facebook page Kubix Digital Asset
plus icon
เตรียมตัวอย่างไรก่อนจองซื้อโทเคนดิจิทัล?

เตรียมพร้อมลงทุนกับ Kubix ดังนี้ 

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kubix บนโทรศัพท์มือถือ (สามารถ download ได้เร็วๆ นี้) 
 2. เปิดบัญชีกับ Kubix ผ่านแอปพลิเคชัน Kubix โดยยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID นักลงทุนต้องทำการลงทะเบียน NDID กับธนาคารที่ให้บริการก่อน โดยสามารถศึกษาขั้นตอนเพิ่มเติมได้ที่ ‘การลงทะเบียนและยืนยันตัวตน NDID เพื่อเปิดบัญชีกับ Kubix’
 3. เปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และลงทะเบียนใช้ แอปพลิเคชัน K PLUS* บนโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวกับแอปพลิเคชัน Kubix เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจ่ายเงินค่าจองซื้อ 



  *หากนักลงทุนไม่มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย หรือยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชัน K PLUS นักลงทุนสามารถดำเนินการได้ที่สาขา หรือดำเนินการเปิดบัญชีออนไลน์ และลงทะเบียนกับ K PLUS ได้ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนเพิ่มเติมได้ที่ https://kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/Pages/k-esavings-account-opening-have-no-kplus.aspx
plus icon
ดูคำถามที่พบบ่อยในหมวดอื่น next icon
KBTG logo
Kbank logo
Kubix logo

เกี่ยวกับเรา

ดูเพิ่มเติม next icon

คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix) เป็นบริษัทในกลุ่มกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) โดยถึอหุ้นในสัดส่วน 100% ผ่านบริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด ที่เป็นบริษัทในเครือของ KBTG 

บริษัท Kubix จัดตั้งขึ้นในปี 2564 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านระบบบล็อกเชน (ICO Portal) ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ในการระดมทุนสำหรับบริษัทที่มีความต้องการเงินทุนโดยทาง Kubix จะช่วยเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบโทเคนดิจิทัลและเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มองหาช่องทางการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ ในตลาดทุน เพราะการลงทุนในโทเคนดิจิทัล นอกจากจะให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินที่น่าสนใจแล้ว ยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ อีกมากมาย

scroll top iconBack to top