การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

ไปยัง ‘Profile’

และไปที่เมนู ‘เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์’

กรอกข้อมูลในบัตรประชาชน

ได้แก่

  1. เลขบัตรประชาชน
  2. วันเกิด

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ใหม่

และรอรับรหัส OTP เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์

scroll top iconBack to top