การเปลี่ยน PIN

ไปยัง ‘Profile’

และไปที่เมนู ‘เปลี่ยน PIN’

กรอก PIN เดิม

เพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นคุณ

หากคุณลืม PIN เดิม สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ ลืม ​PIN 

ตั้งและยืนยันรหัส PIN ใหม่

โดยคุณสามารถใช้ PIN นี้ได้ทันทีในครั้งถัดไปที่มีการขอรหัส PIN

scroll top iconBack to top