ลืม PIN

กดปุ่ม ‘ลืม PIN’ ในหน้ากรอก PIN

ระบบจะพาคุณไปรีเซ็ต PIN  

หากคุณใส่รหัส PIN ผิดครบกำหนด ระบบจะพาคุณไปรีเซ็ต PIN อัตโนมัติ

กรอกข้อมูลในบัตรประชาชน

ได้แก่

  1. เลขบัตรประชาชน
  2. วันเกิด

ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า

หากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้าได้ ระบบจะเปลี่ยนช่องทางการยืนยันตัวตนเป็นบริการ NDID ผ่านแอป Mobile Banking ที่คุณมีแทน

ตั้งและยืนยันรหัส PIN ใหม่

โดยคุณสามารถใช้ PIN นี้ได้ทันทีในครั้งถัดไปที่มีการขอรหัส PIN

scroll top iconBack to top