การใช้งาน My Tokens

ตรวจสอบโทเคนที่คุณถือครองใน ‘My Tokens'

โทเคนในระบบของ Kubix มี 2 ประเภท ได้แก่ โทเคนเพื่อการลงทุน ซึ่งได้รับจากการจองซื้อจากการระดมทุน (ICO)  และโทเคนสิทธิพิเศษเพื่อแลกรับสิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ระดมทุน

เลือก ‘วอลเล็ท’ ที่คุณเก็บโทเคนไว้

หากคุณเป็นผู้ใช้งานหลายวอลเล็ท คุณสามารถสลับไปดูวอลเล็ทอื่นได้โดยการกดดูลิสของวอลเล็ท โดยโทเคนที่แสดงในหน้า ‘My Tokens’ จะเป็นโทเคนที่อยู่ในวอลเล็ทที่คุณเลือก

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ สร้างวอทเล็ทกับ Kubix

แท็บ ‘โทเคนเพื่อการลงทุน’

คุณสามารถดูจำนวนโทเคนที่ถือครองอยู่ทั้งหมด และมูลค่าของโทเคนได้ คุณสามารถกดดูโทเคนแต่ละตัว เพื่อเข้าไปโอนหรือรับโอน และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

แท็บ ‘โทเคนสิทธิพิเศษ’

โทเคนสิทธิพิเศษจะได้รับมาหลังจากถือครองโทเคนครบกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการขาย  คุณสามารถกดดูโทเคนแต่ละตัว เพื่อเข้าไปแลกรับสิทธิ์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

scroll top iconBack to top