สมัครเป็นนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ

ทำความรู้จักนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ

‘นักลงทุนรายใหญ่พิเศษ’ คือผู้ที่สามารถลงทุนในโทเคนดิจิทัลได้โดยไม่จำกัดวงเงินลงทุน  ต่างจาก ‘นักลงทุนทั่วไป’ ซึ่งสามารถลงทุนในโทเคนได้ไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ

สมัครเป็น ‘นักลงทุนรายใหญ่พิเศษ’

หลังจากดำเนินการสร้างบัญชีและยืนยันตัวตนกับทาง Kubix สำเร็จแล้ว นักลงทุนทุกคนจะได้สถานะเริ่มต้นเป็น ‘นักลงทุนทั่วไป’  คุณสามารถสมัครเป็น ‘นักลงทุนรายใหญ่พิเศษ’  โดยไปที่เมนู​ ‘Profile’ จากนั้นเลือก 'สมัครเป็นนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ'

ขั้นแรก เลือกคุณสมบัติที่ตรงกับคุณ

เลือกเกณฑ์คุณสมบัติด้านฐานะการเงิน และคุณสมบัติด้านความรู้/ประสบการณ์  ที่ตรงกับคุณ

ขั้นต่อไป ยืนยันการสมัครและส่งเอกสาร

  1. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดส่ง
  2. เลือกช่องทางการส่งเอกสารผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือส่งทางอีเมล contact.us@kubix.co

รอรับผลการสมัคร

หลังจากทาง Kubix ได้รับเอกสารแล้วจะมีการส่งผลการสมัครไปทางข้อความแจ้งเตือนให้คุณทราบ

scroll top iconBack to top