ตรวจสอบสถานะการจองซื้อ

ตรวจสอบสถานะได้ที่ ‘การแจ้งเตือน’

หลังจากที่ส่งคำสั่งจองซื้อโทเคนดิจิทัลและชำระเงินสำเร็จ คุณจะได้รับ
ข้อความแจ้งเตือนสถานะ

สามารถดูได้ที่การแจ้งเตือน (Notification) บริเวณด้านขวาบนของเมนู home

เลือกแถบ ‘เฉพาะคุณ’

โดยสถานะการจองซื้อจะมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนได้แก่

  1. การจองซื้อ
  2. การจัดสรรโทเคน
  3. ได้รับโทเคน

การจองซื้อสำเร็จ

หากคุณทำการชำระเงินจองซื้อโทเคนเรียบร้อย คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าการจองซื้อสำเร็จ  ซึ่งเป็นสถานะที่ยืนยันว่าคำสั่งซื้อของคุณสมบูรณ์แล้ว

หากคุณชำระเงินไปแล้ว แต่ไม่ได้รับสถานะการจองซื้อสำเร็จ กรุณารอการแจ้งเตือนในวันถัดไป หากทาง Kubix ไม่สามารถตรวจสอบการจองซื้อได้ จะทำการคืนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับ Kubix

จัดสรรโทเคนสำเร็จ

หากการระดมทุน (ICO) สำเร็จ จะมีการจัดสรรโทเคนให้แก่นักลงทุนในลำดับถัดไป  หากคุณไม่ได้รับโทเคนเต็มจำนวนที่จองซื้อไว้จะมีการคืนเงินจองผ่านทางบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับ Kubix

หากการระดมทุน (ICO) ไม่สำเร็จ จะไม่มีการจัดสรรโทเคนให้นักลงทุน และคุณจะได้รับเงินจองซื้อคืนผ่านทางบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับ Kubix

ได้รับโทเคน

หลังจากการจัดสรรโทเคน จะมีการโอนโทเคนจากผู้ระดมทุนเข้าสู่วอลเล็ทของนักลงทุน โดยจะได้รับโทเคนตามจำนวนที่ระบุไว้ในขั้นตอนการจัดสรรโทเคน

สามารถดูโทเคนที่คุณได้รับได้ที่เมนู ‘My Tokens’ หรืออ่านเพิ่มเติมที่หัวข้อ
การใช้งาน My Tokens

scroll top iconBack to top