การจองซื้อโทเคน

เลือกโทเคนที่ต้องการซื้อ

โทเคนที่เปิดขายจะแสดงในหน้า Home ของแอป  โดยแต่ละโทเคนจะมีราย ละเอียดสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน

กรอกจำนวนเงินที่ต้องการซื้อโทเคน

และตรวจสอบจำนวนโทเคนที่จะได้รับ

ชำระเงินผ่านแอป Mobile Banking

และรอการยืนยันสถานะการจองซื้อสำเร็จ

รับการแจ้งเตือนการจองซื้อสำเร็จ

คุณจะได้รับแจ้งเตือนการจองซื้อสำเร็จ ก็ต่อเมื่อมีการชำระเงินจองซื้อโทเคน เรียบร้อย

สามารถดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะหลังจากการจองซื้อโทเคนได้ที่หัวข้อ
ตรวจสอบสถานะการจองซื้อ

scroll top iconBack to top