การแลกรับสิทธิพิเศษ

ไปยัง ‘My Tokens’

และเข้าไปที่แท็บ ‘โทเคนสิทธิพิเศษ’

เลือกโทเคนสิทธิพิเศษที่ต้องการใช้ 

และกดแลกรับสิทธิ์ โดยเราแนะนำว่าให้กดแลกรับสิทธิ์ในเวลาที่คุณต้องการใช้สิทธิ์เท่านั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ใช้สิทธิ์กับร้านค้า/ผู้ออกโทเคน

โดยการแสดง QR หรือ ใช้โค้ดแลกสิทธิ์ผ่านช่องทางของผู้ให้บริการ คุณสามารถจดโค้ดแลกสิทธิ์เพื่อเก็บไว้ใช้ภายหลังได้ แต่ต้องใช้ก่อนวันที่สิทธิ์หมดอายุ

scroll top iconBack to top