การยืนยันตัวตนด้วย NDID

NDID คืออะไร

National Digital ID หรือ NDID คือ แพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยที่ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลบนโลกออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน ซึ่งเข้ามาช่วยยกระดับการสมัครหรือขอใช้บริการต่าง ๆ จากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนบนโลกออนไลน์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปแสดงตนที่สาขาหรือสำนักงานเพื่อรับบริการ ในปัจจุบันมีรายชื่อธนาคารที่ให้บริการ NDID ดังต่อไปนี้

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

สิ่งที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนบริการ NDID เพื่อเปิดบัญชี Kubix

การเปิดบัญชีกับ Kubix ผู้สมัครต้องเคยลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารใดธนาคารหนึ่งมาก่อน เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID บนแอปพลิเคชัน Kubix ได้อย่างราบรื่น ในกรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนบริการ NDID กับทางธนาคาร เราก็สามารถลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารผู้ให้บริการ NDID โดยสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียนกับทางธนาคารมีดังนี้

 1. มีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีอื่นตามที่ธนาคารที่เป็นผู้ให้บริการ NDID กำหนด
 2. มีแอปพลิเคชันของธนาคารที่เลือก ที่พร้อมใช้งาน
 3. ผ่านกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยการเสียบบัตรประชาชนที่เครื่องอ่านและถ่ายรูปใบหน้าที่สาขาหรือจุดให้บริการที่กำหนดมาแล้ว

จำไม่ได้ว่าเคยลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารใด จะตรวจสอบได้อย่างไร

เราสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนบริการ NDID ของตนเองผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร หรือติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าธนาคารโดยตรง ซึ่งวิธีการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นทำได้ไม่ยาก ตามตัวอย่างของวิธีการตรวจสอบการลงทะเบียนบริการ NDID บนแอปพลิเคชัน K PLUS ด้านล่าง

 1. เปิดแอปพลิเคชัน K PLUS และเลือกเมนู “ธุรกรรม”
 2. เลื่อนลงมาที่หัวข้อ “บริการอื่น” และเลือก “บริการ NDID”
 3. เลือก “ลงทะเบียน/แก้ไข” ที่หน้าแสดง “รายละเอียดบริการ”
 4. ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนบริการ NDID กับทางธนาคาร จะแสดงข้อความตามภาพที่ 4
 5. ถ้าเคยลงทะเบียนบริการ NDID กับทางธนาคารแล้ว จะแสดง “ข้อมูลการลงทะเบียน” ตามภาพที่ 5

ขั้นตอนลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคาร

หากได้ตรวจสอบแล้วและพบว่าเรายังไม่เคยได้ลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารใดเลย ก็ให้เลือกลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารที่ต้องการในช่วงเวลาทำการที่แต่ละธนาคารกำหนด ในขั้นตอนนี้ขอยกตัวอย่างวิธีการลงทะเบียนบริการ NDID ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ซึ่งเปิดให้ทำการลงทะเบียนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 20.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดทำการของธนาคาร

 1. เปิดแอปพลิเคชัน K PLUS และเลือกเมนู “ธุรกรรม”
 2. เลื่อนลงมาที่หัวข้อ “บริการอื่น” และเลือก “บริการ NDID”
 3. เลือก “ลงทะเบียน/แก้ไข” ที่หน้าแสดง “รายละเอียดบริการ”
 4. กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
 5. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID Services)” แล้วกดปุ่ม “ยอมรับ”
 6. อ่านข้อกำหนดความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว "การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” แล้วกดปุ่ม “ยินยอม”
 7. อ่านหมายเหตุและกดปุ่ม “ตกลง”
 8. นำใบหน้าให้มาอยู่ในกรอบที่กำหนด
 9. เมื่อระบบสแกนภาพใบหน้าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
 10. ตรวจสอบข้อมูล ถ้าข้อมูลที่แสดงไม่ตรงกับข้อมูลในปัจจุบัน ให้ทำการแก้ไข แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”
 11. แสดงสถานะคำขอลงทะเบียนบริการ NDID
 12. เมื่อผลคำขอลงทะเบียนบริการ NDID ออกแล้ว ทางธนาคารจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS

นอกเหนือจากนี้ เราสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ NDID เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร

 • ธนาคารกสิกรไทย (click)
 • ธนาคารกรุงไทย (click)
 • ธนาคารกรุงเทพ (click)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (click)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต (click)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (click)
 • ธนาคารออมสิน (click)
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (click)

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ Kubix

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน NDID นี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีกับ Kubix ก่อนที่จะเริ่มทำขั้นตอนนี้ได้ เราต้องผ่านการลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารผู้ให้บริการเรียบร้อย และผ่านการกรอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น เช่น ข้อมูลบัตรประชาชน การยืนยันว่าไม่ใช่พลเมืองอเมริกัน และการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ บนแอปพลิเคชัน Kubix มาแล้ว ซึ่งเราสามารถเลือกธนาคารที่เราใช้งาน ที่จะมาจะช่วยพิสูจน์และยืนยันตัวตนของเราบนแอปพลิเคชัน Kubix ได้ สำหรับการเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS จะมีขั้นตอนดังนี้ครับ

 1. บนแอปพลิเคชัน Kubix ให้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข “การยืนยันตัวตนผ่าน NDID” ให้จบ เลือก “ยอมรับ” และกดปุ่ม “ตกลง”
 2. เลือกยืนยันตัวตนผ่าน NDID ด้วย แอปพลิเคชัน “K PLUS” แล้วกดปุ่ม “ต่อไป”
 3. ในกรณีที่เคยทำการลงทะเบียนบริการ NDID กับทางธนาคารกสิกรไทยสำเร็จแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อความว่า “ท่านได้เลือกการยืนยันตัวตนกับธนาคารกสิกรไทยที่ท่านได้เคยลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน K Plus” แต่หากในกรณีที่ท่านยังไม่เคยลงทะเบียนบริการ NDID กับทางธนาคารกสิกรไทยสำเร็จแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อความว่า “ท่านได้เลือกลงทะเบียนกับธนาคารกสิกรไทย โดยเลือกลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน K Plus” อ่านทำความเข้าใจขั้นตอนการยืนยันตัวตน แล้วกดปุ่ม “ต่อไป”
 4. เมื่อเข้าสู่หน้าจับเวลาและได้รับข้อความแจ้งเตือนคำขอยืนยันตัวตนจากแอปพลิเคชัน K PLUS เราต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารให้เสร็จภายใน 60 นาทีนับตั้งแต่ตอนส่งคำขอบนแอปพลิเคชัน Kubix
 5. สลับไปที่แอปพลิเคชัน K PLUS กดที่ไปที่กระดิ่งแจ้งเตือน และทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่ทางธนาคารกำหนดจนจบ
 6. กรณีที่ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน K PLUS สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด เมื่อสลับกลับมาที่แอปพลิเคชัน Kubix จะเห็นหน้า “ยืนยันตัวตน” แสดงข้อความยืนยันว่าได้รับข้อมูลจากระบบ NDID แล้ว แล้วกดปุ่ม “เริ่มการตรวจสอบข้อมูล” เพื่อจบขั้นตอนยืนยันตัวตน NDID และไปยังขั้นตอนถัดไป
   

การเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารอื่น
 

 1. บนแอปพลิเคชัน Kubix ให้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข “การยืนยันตัวตนผ่าน NDID” ให้จบ เลือก “ยอมรับ” และกดปุ่ม “ตกลง”
 2. เลือกยืนยันตัวตนผ่าน NDID ของธนาคารอื่นๆ
 3. หน้าจอจะแสดงธนาคารที่เคยลงทะเบียน NDID ไว้ หากไม่เคยลงทะเบียน NDID ไว้จะมีรายชื่อธนาคารอื่นที่รับลงทะเบียน NDID แสดง
 4. ในกรณีที่เลือกธนาคารที่เคยทำการลงทะเบียนบริการ NDID แล้ว หน้าจอจะแสดงข้อความว่า “ท่านได้เลือกการยืนยันตัวตนกับธนาคารที่ท่านได้เคยลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นๆ” อ่านทำความเข้าใจขั้นตอนการยืนยันตัวตน แล้วกดปุ่ม “ต่อไป”
 5. เมื่อเข้าสู่หน้าจับเวลาและได้รับข้อความแจ้งเตือนคำขอยืนยันตัวตนจากแอปพลิเคชันของธนาคารที่เลือก เราต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารให้เสร็จภายใน 60 นาทีนับตั้งแต่ตอนส่งคำขอบนแอปพลิเคชัน Kubix
 6. สลับไปที่แอปพลิเคชันของธนาคารที่ท่านเลือกเพื่อทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่ทางธนาคารกำหนดจนจบ

อ้างอิง: ธนาคารกสิกรไทย - บริการ NDID บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (link

scroll top iconBack to top