ร่วมตอบแบบสำรวจกับ Kubix รับโค้ดส่วนลด Shopee 100 บาท ฟรี!

โดย Kubix

[Online Survey] ร่วมตอบแบบสำรวจกับ Kubix รับโค้ดส่วนลด Shopee 100 บาท ฟรี! 

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการลงทุนและมุมมองต่อโทเคนดิจิทัล ทาง : https://forms.gle/FjACbqtexwfv2itp6 

ระยะเวลา

หมดเขต 7 พ.ค. 66 

ของรางวัล

โค้ดส่วนลด Shopee 100 บาท (1,000 สิทธิ์แรก) 

จัดส่งของรางวัลทาง SMS วันที่ 8 พ.ค. 66 ภายในเวลา 18.00 น.

*จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับกิจกรรม

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยอมรับว่าได้อ่านจนเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนก จะได้รับโค้ดส่วนลดสำหรับใช้งานในแอปพลิเคชัน Shopee มูลค่า 100 บาท โดยของรางวัลจะถูกส่งทางข้อความ SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผู้ได้รับรางวัลใช้สมัครใช้บริการ Kubix 
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสดได้
  • หากเกิดกรณีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ที่ส่งผลให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของกิจกรรมไม่สามารถดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ ด้วยสาเหตุใดที่นอกเหนือการควบคุมของ Kubix ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการ ความปลอดภัย ความยุติธรรม ความมั่นคง หรือการดำเนินการตามความเหมาะสมของกิจกรรม Kubix ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก ยุติ ปรับเปลี่ยน หรือระงับกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
scroll top iconBack to top