วิธีแลกรับสิทธิประโยชน์ส่วนลด KOI Thé

โดย Kubix

สำหรับผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมและได้รับโค้ดส่วนลด KOI Thé มูลค่า 100 บาท สามารถแลกรับสิทธิ์ประโยชน์ได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดแอปฯ Kubix ไปที่แท็บ “My Tokens” 
  2. เลือกแท็บ “โทเคนสิทธิพิเศษ” 
  3. เลือกสิทธิพิเศษ “TEATIME” >> แสดงหน้าแบนเนอร์ KOI Thé ที่หน้าเคาน์เตอร์แก่พนักงาน 
  4. กดจำนวนที่ต้องการแลก >> ยืนยันการแลกรับสิทธิ์
  5. นำ QR ที่ได้รับแสดงแก่พนักงานที่ร้าน KOI Thé ได้ทุกสาขา

โปรดแสดงหน้า TEATIME ที่มีแบนเนอร์ KOI Thé แก่พนักงานเพื่อแสดงสิทธิ์ที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนกดแลกรับสิทธิ์ 


เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
• สามารถใช้แลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 
• คูปองนี้สามารถใช้แทนเงินสดกับการซื้อเครื่อง/สินค้า ที่ร้าน KOI Thé ทุกสาขา
• สงวนสิทธิ์ 1 คูปอง / 1 ใบเสร็จ
• เมื่อทำการสแกนคูปองใช้สิทธิ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกภายหลังได้
• คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่งเสริมการขายอื่นๆได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
• ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสิทธิ์ที่มาจากการบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือ คอมพิวเตอร์ หรือ ภาพถ่ายในทุกกรณี

scroll top iconBack to top