เปิดบัญชีพร้อมสร้าง Kubix Wallet รับ Shopee E-Voucher ฿100 ทันที!

โดย Kubix

ร่วมกิจกรรมง่ายๆ เพียงเปิดบัญชีพร้อมยืนยันตัวตนและสร้าง Kubix Walletสำเร็จ ในช่วง 11 ธ.ค. 65 – 8 ม.ค. 66 แล้วรอรับโค้ดส่วนลดทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์คุณเลย!

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกใหม่

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kubix พร้อมสร้างบัญชีและยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย >> ดูรายละเอียด
  2. กดสร้าง Kubix Wallet พร้อมเชื่อมต่อกับบัญชีให้เรียบร้อย >> ดูรายละเอียด

สมาชิกปัจจุบัน (ที่ยังไม่เคยสร้าง Kubix Wallet)

  1. กดสร้าง Kubix Wallet พร้อมเชื่อมต่อกับบัญชีให้เรียบร้อย >> ดูรายละเอียด

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 11 ธ.ค. 65 – 8 ม.ค. 66

โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า ฿100 บาท จะถูกจัดส่งทาง SMS ในวันที่ 12 ม.ค. 66 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับกิจกรรม

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยอมรับว่าได้อ่านจนเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนก จะได้รับโค้ดส่วนลดสำหรับใช้งานในแอปพลิเคชัน Shopee มูลค่า ฿100 บาท โดยของรางวัลจะถูกส่งทางข้อความ SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผู้ได้รับรางวัลใช้สมัครใช้บริการ Kubix 
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสดได้
  • หากเกิดกรณีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ที่ส่งผลให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของกิจกรรมไม่สามารถดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ ด้วยสาเหตุใดที่นอกเหนือการควบคุมของ Kubix ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการ ความปลอดภัย ความยุติธรรม ความมั่นคง หรือการดำเนินการตามความเหมาะสมของกิจกรรม Kubix ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก ยุติ ปรับเปลี่ยน หรือระงับกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
scroll top iconBack to top