[ไขข้อสงสัย] ทำไมต้อง Blockchain ประโยชน์สำคัญต่อ 5 อุตสาหกรรมหลัก

โดย Kubix

เทคโนโลยี Blockchain ประโยชน์สำคัญ และการนำไปใช้งานจริงใน 5 อุตสาหกรรมหลัก

การทำงานในโลกยุคใหม่ คือการก้าวให้ทันต่อเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการนำมาช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การตัดสินใจนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานนั้น จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดีเสียก่อน โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันอย่าง Blockchain ที่มาพร้อมกับประโยชน์และถือเป็นตัวช่วยที่จะทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทำไมถึงต้องเลือก blockchain เข้ามาใช้ในการทำงาน

ด้วยการทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เป็นการเก็บข้อมูลลงในกล่องและเชื่อมต่อกันราวกับโซ่ที่คล้องกล่องข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บและไม่สามารถแก้ไขได้เพื่อช่วยในการป้องกันการดัดแปลงแก้ไขข้อมูล ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่ถูกดัดแปลง และเมื่อมีการอัปเดตข้อมูล ทุกสำเนาจะถูกอัปเดตด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าเทคโนโลยี blockchain มาพร้อมกับประโยชน์ที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้องค์กรได้อย่างดี

ประโยชน์ของบล็อกเชน

ความปลอดภัยขั้นสูง

เทคโนโลยี blockchain มาพร้อมกับประโยชน์ในด้านความปลอดภัยขั้นสูง ที่จะมีการเข้ารหัสข้อมูลเอาไว้อย่างเป็นระบบ และระบบซอฟต์แวร์สำหรับทำงานที่มีความปลอดภัยสูง จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถูกดัดแปลงหรือปลอมแปลงข้อมูล เนื่องจากผู้ใช้คนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบันทึกธุรกรรมได้ 

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ลดการทำงานที่ยุ่งยาก ใช้เวลานาน และเกิดปัญหาคอขวด เมื่อนำข้อมูลเข้าระบบบล็อกเชน ผู้ใช้งานสามารถหยิบข้อมูลที่ต้องการได้โดยไม่ต้องรอนาน เมื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ก็จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ถูกต้องแม่นยำ

ด้วยระบบการทำงานของบล็อกเชนและความปลอดภัยขั้นสูงของเทคโนโลยี การจัดเก็บข้อมูลและธุรกรรมบนบล็อกเชนนั้นจะมีความถูกต้องแม่นยำ และไม่สามารถปลอมแปลงได้ เนื่องจากเป็นการจัดเก็บข้อมูลเรียงลงกล่องไปเรื่อย ๆ ช่วยให้ข้อมูลมีความแม่นยำ ปราศจากการปลอมแปลง

มีความโปร่งใสมากขึ้น

เมื่อข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ และไม่สามารถเขียนทับได้ จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะมีความโปร่งใสมากที่สุด การบันทึกข้อมูลลงบล็อกเชนจะเรียงลำดับบันทึกตามเวลาทั้งหมด และความโปร่งใสทั้งหมดนี้จะช่วยให้สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลได้

ความน่าเชื่อถือ

เมื่อบริษัทหรือองค์กรนำเทคโนโลยี blockchain เข้ามาใช้ประโยชน์ จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทได้ เพราะนอกเหนือจากความปลอดภัยของข้อมูล ความโปร่งใสและความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่ถูกบันทึกลงระบบ ยังรวมไปถึงการทำงานที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น

Blockchain และประโยชน์ต่อ 5 อุตสาหกรรมหลัก

การนำเทคโนโลยี blockchain เข้ามาใช้งาน ประโยชน์ของเทคโนโลยีตัวนี้ยังสามารถนำมาปรับใช้เข้ากับอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในอุตสาหกรรมการเงิน ห่วงโซ่อุปทาน สุขภาพ เทคโนโลยีระบบการจัดการข้อมูลเพื่อแสดงตัวตน ไปจนถึงธุรกิจการค้าปลีก ที่ในปัจจุบันได้เล็งเห็นว่าการนำ blockchain มีประโยชน์ต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม

ด้านการเงิน (Financial)

ด้วยจุดเด่นของบล็อกเชนที่จะเข้ามาเพิ่มความปลอดภัยและความโปร่งใสในการทำงาน จึงตอบโจทย์การทำงานในระบบการเงินและการธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมให้เป็นระเบียบ ลดความวุ่นวาย และลดระยะเวลาในการทำธุรกรรมทางการเงินให้สั้นลง

นอกจากนี้แล้วยังสามารถนำไปทำ Asset Tokenization ที่เป็นการนำสินทรัพย์มาแปลงให้เป็นโทเคนดิจิทัลบนบล็อกเชน โดยจะผูกเข้ากับมูลค่าของสินทรัพย์นั้น ๆ เพื่อใช้เป็นตัวแทนความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่นำไปลง ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมี ICO หรือ Initial Coin Offering หรือการระดมทุนโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วย โดยผลตอบแทนจะมีความยืดหยุ่น และออกรูปแบบผลตอบแทนการลงทุนได้หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านซัพพลายเชน (Supply Chain)

อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่นำ Blockchain เข้ามาใช้ประโยชน์อยู่บ่อยครั้งก็คือ ซัพพลายเชน หรือห่วงโซอุปทาน ที่เป็นการกระบวนการตั้งแต่ก่อนผลิตสินค้าไปจนถึงการนำส่งสินค้าไปยังกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งการนำ blockchain เข้ามาใช้นั้นจะช่วยให้สามารถติดตามขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อช่วยในการป้องกันปัญหาและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

ด้านสุขภาพ (Healthcare)

การนำเทคโนโลยี blockchain เข้ามาใช้ประโยชน์ในระบบโรงพยาบาลและด้านสุขภาพนั้น จะช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย โดยมีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัว และหากผู้ป่วยต้องการเปลี่ยนแพทย์ แพทย์คนใหม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องขอเอกสารและข้อมูลประวัติสุขภาพจำนวนมาก

ด้านเทคโนโลยีระบบการจัดการข้อมูลเพื่อแสดงตัวตน (Identity Management)

เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการจัดการข้อมูลเพื่อแสดงตัวตน เนื่องจากบล็อกเชนจะเข้ามาให้เจ้าของข้อมูลทำการสร้างรหัสเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ เทคโนโลยีตัวนี้จะเข้ามาช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานและเจ้าของข้อมูลได้ว่า จะไม่มีบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ได้รับความยินยอม

ด้านการค้าปลีก (Retail business)

สำหรับการค้าปลีกที่มีการใช้บล็อกเชนเข้ามาเพื่อช่วยให้ซัพพลายเชนทำงานได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมไปถึงการนำบล็อกเชนและ NFT เข้ามาใช้งานร่วมกันเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้งาน เช่น

  • Starbucks ที่มีการเปิดตัว Starbucks Odyssey สำหรับลูกค้าเพื่อมอบสิทธิพิเศษและสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ยกระดับความเอ็กซ์คลูซีฟให้กับผู้ใช้งาน เชื่อมโยงเข้ากับการซื้อเครื่องดื่ม สะสมคะแนน และชำระเงินผ่านมือถือ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ
  • LVMH เจ้าของแบรนด์ใหญ่ทั้ง Louis Vuitton, Parfums Christian Dior, Tag Heuer และ Tiffany & Co. นำระบบบล็อกเชนที่มีชื่อว่า Aura เข้ามาใช้เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามประวัติของผลิตภัณฑ์ และพิสูจน์ความถูกต้องของสินค้าภายใต้แบรนด์ผ่านระบบบล็อกเชน

เรียกได้ว่าการนำ Blockchain เข้ามาใช้ประโยชน์ในการทำงานภายในองค์กร นอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้อีกด้วย ว่าข้อมูลของผู้ใช้งาน ลูกค้า และธุรกรรมสำคัญ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และแม่นยำ รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า อีกทั้งยังเพิ่มความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ได้อีกด้วย

อ้างอิง
https://stories.starbucks.com/press/2022/starbucks-brewing-revolutionary-web3-experience-for-its-starbucks-rewards-members/
https://www.lvmh.com/news-documents/news/lvmh-partners-with-other-major-luxury-companies-on-aura-the-first-global-luxury-blockchain/

scroll top iconBack to top