DESTINY REFER FRIENDS รับฟรีส่วนลด Shopee ทั้งคุณ..ทั้งเพื่อน!

โดย Kubix

ร่วมกิจกรรมง่ายๆ เพียงชวนเพื่อนลงทุนใน DESTINY TOKEN และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องลงในแบบฟอร์มร่วมกิจกรรม แล้วรอรับโค้ดส่วนลดผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์คุณเลย!

เพียงชวนเพื่อนๆ มาลงทุนใน DESTINY TOKEN รับไปเลยส่วนลด Shopee! โดย

 • หากเพื่อนลงทุนตั้งแต่ 5-9 โทเคน (เริ่มต้น 27,795 บาท) คุณรับเลยส่วนลด Shopee 300 บาท
 • หากเพื่อนลงทุนตั้งแต่ 10-24 โทเคน (เริ่มต้น 55,590 บาท) คุณรับเลยส่วนลด Shopee 600 บาท
 • หากเพื่อนลงทุนตั้งแต่ 25 โทเคนเป็นต้นไป (เริ่มต้น 138,975 บาท) คุณรับเลยส่วนลด Shopee 1,000 บาท

แน่นอนว่าเพื่อนคุณก็จะได้รับส่วนลด Shopee 100 บาท จากการกิจกรรมเตรียมพร้อมลงทุนกับ Kubix รับฟรี โค้ดส่วนลด Shopee* รวมถึงได้ผลตอบแทน 2.99% พร้อมสิทธิประโยชน์อีกเพียบจาก DESTINY TOKEN!

โดยจำนวนส่วนลด Shopee ข้างต้น คิดต่อเพื่อน 1 คนเท่านั้น (แต่สามารถเชิญเพื่อนมากกว่า 1 ท่านได้นะครับ)

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ – 22 มิ.ย. 65 นี้!

*ศึกษากิจกรรมเตรียมพร้อมลงทุนกับ Kubix รับฟรี โค้ดส่วนลด Shopee ที่นี่ 

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม!

 1. ชวนเพื่อนลงทุนใน DESTINY TOKEN
 2. กรอกฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรม ที่นี่ https://forms.gle/87ybf7H5UFUz5LwV9

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับกิจกรรม DESTINY REFER FRIENDS

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้ชวน) ทุกท่านยอมรับว่าได้อ่านจนเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 2. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท Kubix Digital Asset ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการและการจัดการกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 3. ช่วงระยะเวลาของกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จนถึงที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้ชวน) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถเชิญชวนเพื่อนได้มากกว่า 1 ท่าน ซึ่งจะต้องกรอกฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ครั้ง ที่เพื่อนได้ทำการจองซื้อ DESTINY TOKEN สำเร็จ
 5. การคำนวณจำนวนส่วนลด Shopee ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้ชวน) จะนับจากจำนวนโทเคนที่เพื่อนของท่านได้ซื้อ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยสามารถรวบรวมจำนวนโทเคนจากหลายๆ การจองซื้อได้
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้ชวน) จะต้องเปิดบัญชี Kubix สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ถึงขั้นตอนยืนยันตัวตนสำเร็จ)
 7. หากผู้ที่จองซื้อใน DESTINY TOKEN นั้นมีการถูกชวนจากมากกว่า 1 ท่าน Kubix ขอสงวนสิทธิ์ให้ส่วนลด Shopee ต่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นท่านแรก
 8. ผู้ร่วมกิจกรรม (ผู้ชวน) ที่ทำตามกติกาได้ครบถ้วน 4,000 ท่านแรก จะได้รับโค้ดส่วนลดสำหรับใช้งานในแอปพลิเคชัน Shopee มูลค่าตามรายละเอียดกิจกรรม โดยของรางวัลจะถูกส่งทางข้อความ SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผู้ได้รับรางวัลใช้สมัครใช้บริการ Kubix ภายใน 1 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสดได้
 9. Kubix ขอสงวนสิทธิ์ในการทดแทนของรางวัลด้วยของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันหรือมากกว่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. หากเกิดกรณีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ที่ส่งผลให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของกิจกรรมไม่สามารถดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ ด้วยสาเหตุใดที่นอกเหนือการควบคุมของ Kubix ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการ ความปลอดภัย ความยุติธรรม ความมั่นคง หรือการดำเนินการตามความเหมาะสมของกิจกรรม Kubix ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก ยุติ ปรับเปลี่ยน หรือระงับกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Kubix เป็นบริษัทในกลุ่มกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) และธนาคารกสิกรไทย
*
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

 

scroll top iconBack to top