ครบจบ! ทุกเรื่องที่ต้องรู้ + วิธีลงทุน ICO แบบเข้าใจง่าย

โดย Kubix

ครบจบ! วิธีลงทุน ICO และทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนลงทุน

แม้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีความเสี่ยงสูง ทั้งยังต้องรับมือกับความผันผวนของตลาด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า นักลงทุนจะไม่สามารถวางแผนรับมือและบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างผลตอบแทนได้

ในปัจจุบันนี้ การลงทุน ICO หรือการลงทุนโทเคนดิจิทัลในช่วง ICO ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่น่าจับตามองทั้งในเรื่องของโอกาสในการสร้างผลตอบแทน ตลอดจนแนวโน้มการเติบโตในอนาคต

หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ มารู้จักวิธีลงทุน ICO แบบเข้าใจง่าย พร้อมทุกเรื่องที่ควรรู้และดูให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน ICO กัน

เช็กลิสต์ 2 สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนลงทุน ICO

ความสำเร็จในโลกการลงทุนมีจุดเริ่มต้นมาจากการเตรียมตัวที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสำหรับการลงทุน ICO แล้ว ก่อนที่จะไปดูวิธีลงทุน ICO ที่มีประสิทธิภาพ ลองมาเตรียมความพร้อมกับทั้ง 2 เช็กลิสต์กันก่อน ดังนี้

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทุน

ในปัจจุบันนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้นักลงทุน 4 ประเภทสามารถลงทุน ICO ได้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 1. นักลงทุนรายย่อย : ซึ่งจะมีการจำกัดการลงทุนอยู่ที่ 300,000 บาท/โครงการ
 2. นักลงทุนสถาบัน : เช่น ธนาคารแห่งประเทศ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต ไปจนถึงกองทุนรูปแบบต่าง ๆ
 3. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) : ซึ่งจะมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลก็ได้ โดยหากเป็นบุคคลธรรมดาก็จะต้องมีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป หรือ หากเป็นนิติบุคคลก็จะต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท
 4. กิจการร่วมลงทุน หรือ นิติบุคคลร่วมลงทุน : เป็นการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน

 1. สร้างบัญชีกับ ICO Portal ที่สนใจ

 1. เปิดบัญชีกับ ICO Portal
  เช่น หากสนใจลงทุนกับโครงการโทเคนดิจิทัลที่ Kubix เป็นผู้เสนอขาย หรือ ต้องการเปิดระดมทุนกับ Kubix นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีและเริ่มลงทุนได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน
  - ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kubix และ กรอกข้อมูลให้ครบเพื่อเปิดบัญชี (ดาวน์โหลด >>ที่นี่<<) 
  - ผูกบัญชีธนาคาร และ ผูกวอลเลต เพื่อทำการซื้อขายและเก็บโทเคนดิจิทัล
  - ทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินความรู้และเท่าทันสไตล์การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลของตัวเอง
 2. สำหรับธุรกิจ หรือ ผู้ที่ต้องการระดมทุนและเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
  ต้องจัดทำ Whitepaper เพื่อให้ ICO Portal พิจารณา จากนั้นจึงเสนอข้อมูลต่อก.ล.ต. เพื่อพิจารณาการอนุมัติ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติเรียบร้อย ผู้ระดมทุนก็สามารถเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่าน ICO Portal ได้ทันที

รู้จัก 3 วิธีลงทุน ICO อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากธุรกิจได้ทำการเปิดระดมทุน ผ่านการอนุมัติจากก.ล.ต. และเสนอขายผ่าน ICO Portal เป็นที่เรียบร้อย นักลงทุนสามารถเริ่มทำการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเพื่อสร้างผลตอบแทน หรือ รับสิทธิประโยชน์ที่ระบุในเงื่อนไขได้ทันที

อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนกับโทเคนดิจิทัลที่สนใจ มาทำความรู้จักวิธีลงทุน ICO และการพิจารณารายละเอียดสำคัญในการลงทุน ดังนี้

 1. ศึกษารายละเอียดโครงการที่เปิดระดมทุน 
  นักลงทุนสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารจัดทำและเผยแพร่โดย ICO Portal ที่ได้รับการรับรองจากก.ล.ต.  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเข้าใจโอกาสในการเติบโต ผลตอบแทนที่จะได้รับ และความเสี่ยงที่จะต้องบริหารจัดการ
 2. ศึกษา Whitepaper ตามประกาศของก.ล.ต. 
  Whitepaper เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ โปรเจกต์ ไปจนถึงจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่ทางผู้ระดมทุนได้กำหนด และ นำเสนอต่อก.ล.ต. ทำให้นักลงทุนสามารถทำความเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการลงทุนได้
 3. พิจารณาธุรกิจที่เปิด ICO
  เช่น โอกาสในการเติบโต ความเป็นไปได้ของโปรเจกต์ ข้อจำกัดในการดำเนินกิจการ คู่แข่งทางการค้า ผลประกอบการ ไปจนถึงงบการเงินและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการเติบโตที่จะช่วยสร้างแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ความเสี่ยงของการลงทุน ICO ที่นักลงทุนควรรู้

สำหรับการลงทุน ICO ทั่วโลก แม้จะสามารถโอนสกุลเงินดิจิทัลให้กันได้อย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งยังสามารถทำธุรกรรมข้ามประเทศได้ทั่วโลก แต่นักลงทุนจะไม่สามารถทราบชื่อของผู้โอนและผู้รับได้ ทำให้ต้องศึกษาข้อมูล ความปลอดภัยของเหรียญ ความน่าเชื่อของแพลตฟอร์ม ไปจนถึงโอกาสธุรกิจของผู้ที่เปิดระดมทุนเอง แต่สำหรับในประเทศไทย นักลงทุนจะสามารถลงทุนได้กับ ICO Portal ที่ผ่านการรับรองจากก.ล.ต. เท่านั้น ซึ่งถือว่าช่วยลดความเสี่ยงเรื่องไม่น่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมและลงทุนได้

อย่างไรก็ดี แม้จะช่วยลดความเสี่ยงที่มาจากความน่าเชื่อถือของผู้ระดมทุนได้ แต่นักลงทุน ICO ในประเทศไทยก็ยังต้องพิจารณาความเสี่ยงของการระดมทุนเช่นกัน โดยส่วนใหญ่แล้ว ธุรกิจที่เปิด ICO มักมาในรูปแบบของโปรเจกต์ สตาร์ทอัป ไปจนถึงการสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนจึงควรศึกษาแผนธุรกิจ ข้อมูลที่ได้รับจาก ICO Portal และ Whitepaper ตลอดจนโอกาสธุรกิจในตลาดของผู้ระดมทุนให้รอบด้านก่อน

นอกจากนี้ แม้จะมีวิธีลงทุน ICO ที่สะดวก แต่โครงการ ICO ที่มีการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน (Exchange) ราคาของโทเคนดิจิทัลเองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนไปตามกลไกของตลาด ดังนั้น นักลงทุนจึงควรศึกษาเงื่อนไขของตัวเหรียญ ผลตอบแทน ไปจนถึงความเสี่ยงรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนด้วย


จะเห็นได้ว่า วิธีลงทุน ICO นั้นมีรายละเอียดเฉพาะตัวทั้งในแง่มุมของผู้ระดมทุนและนักลงทุนทั่วไป ด้วยเหตุนี้ หากต้องการสร้างผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพในอนาคต อย่าลืมวางแผนการลงทุนให้รอบคอบด้วยการนำทุกรายละเอียดสำคัญที่นำมาฝากนี้ไปพิจารณาและปรับใช้ให้เหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

scroll top iconBack to top