เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ICO และ IPO ที่นิยมอย่างแพร่หลาย

โดย Duangthida Thongterm

กระแสความนิยมที่มาแรงของ ICO และ IPO  

จากกระแสความมาแรงของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ที่นักลงทุนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน คริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) หรือ โทเคนดิจิทัล (Digital Token)  จึงทำให้เราคุ้นหูกับการระดมทุนแบบใหม่หรือที่เรียกว่า Initial Coin Offering หรือ ICO  แต่คำว่า ICO เอง ก็มีความแตกต่างอยู่ระหว่าง ICO ที่หลายๆ คนอาจจะคุ้นเคย กับ ICO ในบ้านเราที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรามาลองดูกันดีกว่าครับ ว่าการระดมทุนในรูปแบบนี้ จะแตกต่างจากการเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ Initial Public Offering หรือ IPO อย่างไร

ICO และ  IPO คืออะไร

ICO หรือที่ย่อมาจาก Initial Coin Offering  คือการระดมเงินทุนรูปแบบใหม่ของบริษัทผ่านการขาย “Digital Token” ของตัวเอง ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่อยู่เบื้องหลังการออก Digital Token ที่เข้ามาสร้างความแปลกใหม่ ความหลากหลาย และโปร่งใสเชิงข้อมูล ทำให้บริษัทที่ต้องการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และ ICO Portal อย่าง Kubix สามารถร่วมกันออกแบบโทเคนดิจิทัลได้อย่างเปิดกว้าง เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนให้กับเรา

IPO หรือที่ย่อมาจาก Initial Public Offering คือการระดมเงินทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์โดยการขายหุ้น ซึ่งเป็นวิธีการระดมทุนมาตรฐานของบริษัทที่ต้องการเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก

ICO และ IPO มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ก่อนอื่นเริ่มจากคำว่า ICO หรือ  Initial Coin Offering  คือการระดมทุนแบบดิจิทัลเพื่อการเสนอขาย ดิจิทัลโทเคน (Digital Token) ผ่านระบบบล็อกเชน (Blockchain) ต่อสาธารณะ ให้ผู้คนสนใจและเชื่อว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จมาลงทุนกัน

 โดย Digital Token ที่ได้จาก ICO จะไม่ใช่หุ้น แต่เป็น “สิทธิ” บางอย่างที่ถูกกำหนดขึ้นมา เช่น  

  • สิทธิในส่วนแบ่งรายได้ หรือ กำไร แต่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น ไม่ได้เป็นเจ้าของร่วม (ผ่าน​ Investment Token)
  • สิทธิในการใช้ซื้อสินค้า หรือ ใช้บริการ (ผ่าน Utility Token)

โดยการระดมเงินทุนด้วย ICO นั้นสามารถทำได้ผ่าน ICO Portal อย่าง Kubix ที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล รวมทั้งการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมยื่นหนังสือขออนุมัติการเสนอขายผ่านสำนักงานก.ล.ต. เพื่อให้แน่ใจว่าโทเคนที่ออกมานั้นปลอดภัย และมีโครงสร้างการระดมทุนที่มั่นคง โดย Kubix นั้นมีบริการให้คำแนะนำแก่บริษัทที่ต้องการหาเงินทุน โดยการช่วยออกแบบโทเคนให้ตรงกับความต้องการของทั้งผู้ออกและผู้ซื้อโทเคน

ในขณะที่ IPO (Initial Public Offering) จะเป็นการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัทที่ต้องการเงินทุนและกระจายการถือครองหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ถือครองหุ้นในบริษัทที่มีโอกาสเติบโต โดยจะทำผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่รับทำหน้าที่จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และเป็นการกระทำภายใต้กฏหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ส่วนในเรื่องยื่นและการพิจารณาเอกสารประกอบการขอระดมทุน ขั้นตอนจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้ (รายละเอียดแตกต่างจากการเสนอขาย ICO) เพื่อให้นักลงทุนได้อ่านทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น นอกจากนี้ IPO จะให้ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างจาก ICO ผ่าน ICO Portal ที่จะเป็นการระดมทุนในรูปแบบของการเสนอขาย Digital Token  โดยบริษัทที่ต้องการเสนอขายโทเคนต้องดำเนินการผ่าน ICO Portal ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. โดยที่นักลงทุนจะได้ผลตอบแทนหลากหลายอย่างมากที่ไม่ใช่แค่เงินปันผล เช่น สิทธิในการเข้ารับสินค้าและบริการจากบริษัทผู้ออกโทเคน

scroll top iconBack to top