เจาะลึก Digital Asset ก่อนลงทุน

โดย Duangthida Thongterm
image2.jpg

ในปัจจุบันไม่ว่าจะประชาชนทั่วไป ภาคเอกชน รวมไปถึงรัฐบาลเองต่างให้ความสนใจต่อ Digital Asset หรือสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ผลประโยชน์และโอกาส ไปจนถึงความเสี่ยงและเพื่อก้าวไปพร้อมโลกดิจิทัลที่หมุนเร็วไม่หยุด Kubix เองจึงถือโอกาสพาทุกท่านก้าวไปสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งรู้จักคำศัพท์ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล ไปจนถึงการเจาะลึกโลกของ Digital Asset ไปพร้อมๆ กัน 
 
คำแรกที่อยากนำเสนอคือ Digital Asset หรือ สินทรัพย์ดิจิทัล ก่อนที่จะไปรู้จักคำว่าคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล  เบื่องต้นต้องรู้จักและทำความเข้าใจคำว่า Digital Asset เสียก่อน ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ได้รับความนิยมและมีผู้ที่สนใจลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะต้องการได้ผลตอบแทนสูงในเวลาอันสั้น แต่ยังคงเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจให้ดีก่อน 

image1.jpg

Digital Asset คืออะไร

Digital Asset หรือ สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงมูลค่าเหมือนสินทรัพย์ทั่วไป โดยจับต้องไม่ได้ด้วยมือเปล่าและถูกสร้างขึ้นบนระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ สินทรัพย์ดิจิทัลสามารถซื้อ-ขายหรือแลกเปลี่ยนความเป็นเจ้าของได้ โดยใจความสำคัญคือการแลกเปลี่ยน ‘ไม่ต้องผ่านตัวกลาง’ ซึ่งหากเป็นเงินสด การเก็บ ฝาก ถอน ต่างๆ จะต้องมีตัวกลางคือธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นคนลงบันทึกการทำธุรกรรม แต่เมื่อเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งทำงานอยู่บนโลกออนไลน์และระบบบล็อกเชน การทำธุรกรรมต่างๆ ก็จะถูกบันทึกโดยคอมพิวเตอร์นั่นเอง และการไม่ผ่านตัวกลาง จึงทำให้สามารถซื้อ-ขายได้ตลอดเวลา หรือ 24  ชั่วโมง เรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเลยทีเดียว  

image3.jpg

Digital Asset แบ่งประเภทเป็นอะไรบ้าง

สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) นั้นประเทศไทยได้มีการออกพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ขึ้นเพื่อกำกับดูแลการออกเสนอขาย และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยสามารถแบ่งสินทรัพย์ดิจิทัลได้เป็น 2 ประเภท ผ่านการพิจารณาตามลักษณะของการใช้งานและสิทธิที่กำหนดไว้สำหรับผู้ถือ

 1. คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)  
   
  คริปโทเคอร์เรนซี คือหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ และสิทธิอื่นใด ซึ่งในปัจจุบัน มูลค่าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อ-ขายเป็นหลัก เพราะไม่ถูกควบคุมโดยหน่วยงานกลางใด โดยคริปโทเคอร์เรนซีแรกของโลกที่รู้จักกันดีคือ Bitcoin (บิตคอยน์) ซึ่งเป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่เก่าแก่ที่สุด ส่วนคริปโทเคอร์เรนซีตัวอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมเช่น ETH, BNB, DOGE, LUNA เป็นตัน
   
 2. โทเคนดิจิทัล (Digital Token) 
   
  โทเคนดิจิทัล คือหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการร่วมลงทุน หรือสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ รวมไปถึงสิทธิอื่นๆ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ออกโทเคน ซึ่งอาจเสนอขายโทเคนผ่านกระบวนการ Initial Coin Offering (ICO) โดยโทเคนดิจิทัลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน 
   
  2.1 โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการและกิจการใดๆ ของผู้ที่ดำเนินการออกโทเคนนี้ ซึ่งการซื้อโทเคนประเภทนี้ เราจะรู้แน่ชัดว่า ใครคือผู้ออกโทเคน และเงินที่เราลงทุนไปจะเอาไปใช้กับโปรเจกต์อะไร และจะมีการจ่ายผลตอบแทนอย่างไรบ้าง

  2.2  โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการได้มาซึ่งสินค้า บริการ รวมทั้งสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง เช่น ให้สิทธิในการเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือโครงการ  นำไปใช้แลกสินค้าในแพลตฟอร์มหรือโครงการดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็น Utility Token แบบพร้อมใช้ และไม่พร้อมใช้ 
   
  สำหรับUtility Token แบบพร้อมใช้ จะเป็นการระดมทุน แต่เป็นโทเคนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดง ตัวอย่าง เช่น  
  1. การมีคูปองหรือการแลกรับสิทธิพิเศษจากแพลตฟอร์มหรือร้านค้า 
   
  1. สิทธิเข้าพักฟรีสำหรับโทเคนจากโรงแรมที่พัก
   
  1. สิทธิเข้าถึงสินค้า Limited Edition สำหรับโทเคนที่เป็นร้านค้า
   
   
  สำหรับ Utility Token แบบไม่พร้อมใช้ ในกรณีที่โครงการหรือสินค้ายังสร้างไม่เสร็จ ผู้ขายจึงออกโทเคนมาเพื่อระดมทุนไปพัฒนาโครงการหรือสินค้า โดยผู้ถือโทเคนจะยังไม่สามารถใช้สิทธิแลกหรือใช้ประโยชน์สินค้าหรือบริการนั้นได้ในวันเสนอขาย แต่ต้องรอใช้สิทธิในอนาคตหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
image4.jpg

 สำหรับการลงทุนใน Digital Asset บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix)  เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ในตลาดของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสิ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก เพราะ Kubix เป็นหนึ่งในผู้เสนอขายรายใหญ่ของประเทศไทย และอาจทำให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้นำเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลในยุคถัดไปก็เป็นได้ โดยการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมีความน่าสนใจอย่างมากและมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกระแส Asset Tokenization จึงนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่เร่งกระบวนการผนวกสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาเป็น Investable Asset ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะแปลงสินทรัพย์หลากหลายประเภทเป็นโทเคน ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 

      

     

scroll top iconBack to top