ลงทุนในอสังหาฯ ได้ง่ายๆ ด้วย Real Estate-Backed ICO

โดย Kubix
real estate-backed ico โทเคนดิจิทัลที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์อ้างอิง

เจาะลึก Real Estate-Backed ICO ทางเลือกลงทุนอสังหาฯ ยุคดิจิทัล

นักลงทุนหลายท่านเชื่อว่า การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในวิธีการลงทุนที่ค่อนข้างมั่นคง เพราะมีราคาผันผวนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น เช่น ทองคำ ที่มูลค่าเปลี่ยนรายวัน ทั้งยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการขายหรือปล่อยเช่าสูงและสม่ำเสมออีกด้วย แต่จะทำอย่างไรเมื่ออยากลงทุนในอสังหาฯ แต่ยังไม่มีงบประมาณมากพอที่จะเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างสักหลัง?

บทความนี้ เราจะพาผู้อ่านไปรู้จักกับ “Real Estate-backed ICO” โทเคนดิจิทัลยุคใหม่ที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์อ้างอิง พร้อมคำแนะนำก่อนลงทุนว่ามีเงื่อนไขอะไรที่ควรรู้ก่อนบ้าง

Real Estate-backed ICO คืออะไร

Real Estate-backed ICO คือ โทเคนดิจิทัลประเภทหนึ่งที่ใช้อสังหาริมทรัพย์หรือกระแสรายรับจากโครงการอสังหาฯ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าสำนักงาน มาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง โดยนำมูลค่าของตัวอสังหาฯ เอง หรือกระแสรายรับที่ประเมินนั้นมาแปลงให้อยู่ในรูปของโทเคนดิจิทัล แล้วแบ่งหน่วยย่อยบนเทคโนโลยีบล็อกเชน

ผลตอบแทนของ Real Estate-backed ICO นั้นจะอยู่ในรูปของเงินส่วนแบ่งรายได้ กำไรจากค่าเช่า สิทธิในโครงการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากตัวเงิน ตามที่กำหนดไว้ใน White Paper โดย Real Estate-backed ICO นั้นจะไม่มีการเพิ่มหรือลดทรัพย์สินในกอง

จุดเด่นของ Real Estate-backed ICO

  • เนื่องจาก Real Estate-backed ICO เป็นการนำโครงการอสังหาฯ มาแปลงให้อยู่ในรูปของโทเคนดิจิทัลที่เอื้อให้นักลงทุนสามารถถือครองเป็นจำนวนหน่วยย่อยได้ จึงช่วยให้ผู้ลงทุนมีโอกาสเข้าถึงการลงทุนในอสังหาฯ โครงการใหญ่ๆ โดยใช้เงินทุนเริ่มต้นไม่มากนัก
  • มีวิธีการลงทุนในอสังหาฯ โครงการที่สนใจหลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสำหรับประเทศไทย ทาง ก.ล.ต. กำหนดให้ Real Estate-backed ICO สามารถลงทุนในตัวอสังหาฯ ได้โดยตรง หรือลงทุนในสิทธิในการเช่าอสังหาฯ นอกจากนี้ ยังสามารถลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือ SPV ได้ โดยมีข้อแม้ว่า หุ้นตัวนั้นต้องถือครองอสังหาฯ ไม่น้อยกว่า 75% ของสิทธิออกเสียง

ความแตกต่างระหว่าง Real Estate-backed ICO กับการลงทุนในอสังหาฯ ด้วยวิธีการอื่นๆ

 

ลงทุนในอสังหาฯ โดยตรง

Real Estate-backed ICO

REITs

รูปแบบการลงทุนซื้อ ขาย หรือให้เช่าโครงการอสังหาฯลงทุนในโทเคนดิจิทัลที่มีอสังหาฯ หรือกระแสรายรับจากอสังหาฯ เป็นสินทรัพย์อ้างอิงลงทุนในทรัสต์ ซึ่งอาจเป็นกองที่ซื้ออสังหาฯ โดยตรง, กองที่ลงทุนในสิทธิการเช่า หรือหุ้นหรือตราสารหนี้ของบริษัทอสังหาฯ
ผลตอบแทนรายได้จากค่าเช่า หรือส่วนต่างกำไรจากการขายส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่กำหนดเงินปันผล
มีข้อจำกัดในการลงทุนหรือไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนหรือไม่
ลงทุนเท่าไหร่ก็ได้ตามงบประมาณที่มี
ลงทุนเป็นจำนวนหน่วยที่สนใจได้ ไม่จำเป็นต้องลงทุนทั้งโครงการ แต่สำหรับผู้ลงทุนรายย่อยจะสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อการเสนอขายในครั้งนั้นไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน แต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่สามารถลงทุนได้เกิน 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
การเพิ่มลดทรัพย์สินไม่มีไม่มีสามารถเพิ่มลดได้
สภาพคล่องในการซื้อขายเปลี่ยนมือต่ำสูง (สำหรับโครงการที่มีการเทรดผ่าน Exchange)ต่ำ

 Real Estate-backed ICO กับ การลงทุนในอสังหาโดยตรง

  • การลงทุนในอสังหาฯ แบบเดิม จะเป็นการซื้อ ขาย หรือให้เช่าผ่านนายหน้าคนกลาง หรือแม้เจ้าของโครงการกับลูกค้าจะติดต่อกันโดยตรงก็ยังต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์และธุรกรรมทางการเงินอยู่ดี
  • Real Estate-backed ICO เป็นการลงทุนในอสังหาฯ รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย โทเคนดิจิทัลและบล็อกเชนจะช่วยให้การทำธุรกรรมสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ไม่ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก และไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาทำการและวันหยุดของหน่วยงานต่างๆ
  • สามารถลงทุนในโทเคนดิจิทัลตามจำนวนที่ต้องการได้ ไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ทั้งโครงการ
  • Real Estate-backed ICO เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ไม่ใช่ค่าเช่าหรือผลตอบแทนในรูปของตัวเงินเพียงอย่างเดียว

Real Estate-backed ICO กับ REITs

  • ถึงแม้ว่า REITs เป็นการลงทุนในอสังหาฯ เช่นเดียวกับโทเคนดิจิทัลที่มีอสังหาฯ เป็นสินทรัพย์อ้างอิง แต่ REITs มีลักษณะเป็นกองทรัพย์สินที่จัดการโดยทรัสตี ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล อาจลงทุนผ่านการซื้ออสังหาฯ โดยตรง ลงทุนในสิทธิการเช่า หรือลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ของบริษัทอสังหาฯ ในขณะที่ Real Estate-backed ICO เป็นโทเคนดิจิทัลที่นำเงินจากการระดมทุนในช่วง ICO ไปลงทุนในอสังหาฯ
  • REITs อาจมีการเพิ่มลดทรัพย์สินในกองทรัสต์ แต่ Real Estate-backed ICO ไม่มี
  • ผลตอบแทนของ REIT คือเงินปันผล ส่วนโทเคนดิจิทัลอาจมอบผลตอบแทนรูปแบบอื่นด้วย
  • การลงทุนใน Real Estate-backed ICO ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 300,000 บาทในการเสนอขายครั้งนั้น ในขณะที่ REITs สามารถลงทุนได้ไม่จำกัด

Real Estate-backed ICO ลงทุนในอสังหาฯ ที่มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้อสังหาฯ ที่นำมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ Real Estate-backed ICO ต้องสร้างเสร็จแล้ว 100% และมีมูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าโครงการ หรือไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปิดระดมทุนด้วยวิธีการ ICO ได้ โดยโครงการที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Issuer) ต้องการระดมทุนต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ก่อนจึงจะเปิดระดมทุนผ่านระบบเสนอขาย (ICO Portal) ที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลแก่บุคคลทั่วไปได้

เลือก ICO Portal ที่ใช่ เพื่อการลงทุนที่สะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับคุณ

หากอ่านมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่า Real Estate-backed ICO เหมาะกับไลฟ์สไตล์การลงทุน นอกจากจะต้องศึกษาโทเคนที่สนใจอย่างถี่ถ้วนว่าออกโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ ต้องเลือก ICO Portal ที่มีฟังก์ชันครบถ้วนและได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. จะได้ลงทุนอย่างสบายใจและปลอดภัย เพราะผู้ให้บริการระบบซื้อขายนั้นผ่านการตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ ยังช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับแพลตฟอร์มที่ใช้งานยากและซับซ้อนอีกด้วย

Kubix เป็นผู้ให้บริการ ICO Portal ที่อยู่ภายใต้กลุ่มกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) พัฒนาโดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.

ดาวน์โหลดแอปพลเคชัน Kubix เพื่อทำความรู้จัก หรือเริ่มต้นลงทุนในโทเคนดิจิทัลได้เลยตั้งแต่วันนี้ เพื่อเปลี่ยนการลงทุนและไลฟ์สไตล์ให้เป็นเรื่องเดียวกัน

scroll top iconBack to top