Investment Token VS. Security Token ข้อแตกต่างต้องรู้ก่อนลงทุน

โดย Kubix

Investment Token กับ Security Token (STO) ต่างกันอย่างไร?

นอกจากคริปโทฯ ที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนมาระยะหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน โทเคนดิจิทัลกำลังเข้ามามีบทบาทต่อการลงทุนยุคใหม่เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ และได้รับผลตอบแทนในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่ได้จำกัดแค่ตัวเงิน สำหรับผู้ลงทุนท่านใดที่สนใจในโทเคนดิจิทัลอาจจะเคยได้ยินคำว่า Investment Token และ Security Token กันมาบ้าง บทความนี้จะพาไปคลายความสับสนกันว่าโทเคน 2 รูปแบบนี้ต่างกันอย่างไร เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนตามความสนใจได้อย่างถูกต้อง

Investment Token VS. Security Token เพราะ “สินทรัพย์ดิจิทัล” กับ “หลักทรัพย์” นั้นไม่เหมือนกัน

Investment Token

Investment Token หรือ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือโทเคน อธิบายง่ายๆ ก็คือ หากกิจการใดเปิดระดมทุน โทเคนตัวนี้จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าผู้ลงทุนที่ถือครองอยู่นั้นเป็นผู้ร่วมลงทุน และจะได้รับผลตอบแทน ซึ่งอาจจะเป็นสิทธิในส่วนแบ่งรายได้หรือผลกำไร ตามที่ได้ประกาศเอาไว้ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัด Investment Token ให้อยู่ในประเภทของ “สินทรัพย์ดิจิทัล” และถูกกำกับดูแลภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล

Investment Token นั้นแตกต่างจากสินทรัพย์ทางการเงินอย่างหุ้นกู้ พันธบัตร หรือกองทุนต่างๆ ที่มีมาก่อนแล้ว เพราะเป็นหน่วยข้อมูลที่อยู่บนระบบบล็อกเชน จึงสามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจะเสนอขายผ่านกระบวนการ ICO (Initial Coin Offering) ผู้ลงทุนจะได้รับโทเคนดิจิทัลจากโครงการนั้นๆ มาเพื่อลงทุนต่อหรือรับผลตอบแทน ซึ่งอาจเป็นส่วนแบ่งรายได้ กำไร ดอกเบี้ย หรือสิทธิประโยชน์รูปแบบอื่นๆ

Investment Token นั้นมีทั้งแบบที่ใช้ทรัพย์สินต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือของมีค่ามาเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง เรียกว่า Asset-backed ICO และประเภท Project-based ICO ซึ่งเป็นการระดมทุนสำหรับโครงการหรือกิจการประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น DESTINY TOKEN ที่เป็นการระดมทุนสำหรับโครงการสร้างภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ทั้งยังได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการชมภาพยนตร์ด้วย

Security Token

Security Token เป็นคำที่ใหม่มากสำหรับวงการการลงทุนในยุคดิจิทัล เชื่อว่าหลายคนต้องเคยสับสนกันแน่ๆ ว่า Investment Token กับ Security Token เป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่า

ความจริงแล้ว สองคำนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน และทาง ก.ล.ต. เพิ่งจะออกหลักเกณฑ์การกำกับดูแล Security Token ในประเทศไทยหลังจากที่ ICO เกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่ง โดย Security Token นั้นเป็นโทเคนดิจิทัลที่อยู่บนระบบบล็อกเชนเหมือนกัน แต่แตกต่างจาก Investment Token ตรงที่ Security Token นั้นนำหลักการของ ICO มาใช้กับ “หลักทรัพย์” เรียกกระบวนการระดมทุนว่า Security Token Offering (STO) เพราะฉะนั้น Security Token จึงยังจัดเป็น “หลักทรัพย์” แต่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยระดมทุน หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น “หลักทรัพย์ดิจิทัล” จึงถูกกำกับดูแลอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และไม่จัดเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเหมือน Investment Token  

Security Token นั้นมีทั้งหุ้น หุ้นกู้ REIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) รวมไปถึงหลักทรัพย์อื่นๆ โดยจะเข้าหลักเกณฑ์ของ STO ก็ต่อเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้และเสนอขายในรูปของโทเคนดิจิทัล

แนวทางกำกับดูแล ICO - STO ของประเทศไทยในอนาคต

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน ICO และ STO ของประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายคนละตัวกัน ถึงแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นโทเคนดิจิทัลที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาช่วยในการระดมทุนเหมือนกันก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทาง ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้สามารถกำกับดูแล ICO และ STO ซึ่งมีรูปแบบการระดมทุนคล้ายคลึงกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในต่างประเทศ ในอนาคตจึงอาจมีความเป็นไปได้ว่าจะรวมเอาโทเคนดิจิทัลทั้ง Investment Token ประเภท Project-based ICO และ Utility Token ประเภทไม่พร้อมใช้ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ เข้ามาอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เหมือนกับ STO จึงต้องรอติดตามกันต่อไป

อยากลงทุนใน Investment Token และ Security Token ทำอย่างไร?

เนื่องจากการลงทุนในโทเคนดิจิทัลนั้น ถึงแม้จะช่วยลดข้อจำกัดให้การทำธุรกรรมเป็นเรื่องสะดวกสบายขึ้น และช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึงสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ได้มากขึ้น แต่เพื่อความมั่นใจในด้านความปลอดภัย หากสนใจลงทุนจึงควรทำความเข้าใจแพลตฟอร์มของผู้เสนอขายและตัวผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจก่อนทุกครั้ง

ข่าวดี! ผู้ที่สนใจเปิดโลกการลงทุนในโทเคนดิจิทัลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kubix เพื่อยืนยันตัวตนและเปิดบัญชีซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ได้เลย โดย Kubix เป็นผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลในเครือ KBTG และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุน

scroll top iconBack to top