Real Estate-Backed ICO คืออะไร ?

โดย Kubix

Real Estate-Backed ICO คืออะไร ? ได้เปรียบกว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ในด้านไหนบ้าง

     ในช่วงรอบปีที่ผ่านมานี้ ตลาดคริปโตได้ลดความร้อนแรงลงอย่างมาก จนเรียกได้ว่าเข้าสู่ตลาดหมีซึ่งเป็นขาลงอย่างสมบูรณ์  ในทางกลับกันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการ เข้าซื้อสินทรัพย์อื่นๆ ที่ยังมีพื้นฐานที่แข็งแรงพร้อมจะเติบโตได้ในอนาคตช่วงที่ตลาดกลับไปเป็นขาขึ้น อสังหาริมทรัพย์ก็เป็นสินทรัพย์นี่น่าสนใจลำดับต้นๆ ที่อาจจะเติบโตได้ดีในอนาคต และการเข้าซื้อในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ได้ราคาดี แต่ในช่วงนี้นักลงทุนรายย่อยหลายคนก็มีอาการเงินจมไปกับการลงทุนช่วงขาขึ้น จะให้ลงเงินซื้ออสังหาฯ เป็นเงินก้อนโต ก็ดูจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ยาก แล้วแบบนี้เราจะลงทุนอะไรดี กับตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบการลงทุนแบบดั้งเดิมนั้นการเข้าถือใบทรัสต์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทางหนึ่ง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) คืออะไร?

     ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) เป็นเครื่องมือในการระดมทุน เพื่อนำเงินไปใช้หรือพัฒนาโครงการใหม่ทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนและได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากเท่ากับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และยังได้รับการบริหารจัดการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอีกด้วย ตามแต่ผู้จัดการกองทรัสต์ดำเนินการ เมื่อมีดอกผลก็จะได้ส่วนแบ่งกำไร ซึ่งเป็นลักษณะเป็น Active Trust

Real Estate-Backed ICO คืออะไร?     

     Real Estate-Backed ICO คือ การระดมทุนเพื่อโครงการอสังหาริมทัพย์ คล้ายกับ REIT เพียงแต่มีการนำสิทธิ์ในการลงทุนไปทำการ Tokenization ก่อนทำ ICO คล้ายๆกับการที่เราถือใบทรัสต์ที่ทำงานบน Blockchain ทำให้ Physical Asset กลายร่างเป็น Digital Asset โดยผ่านตัวกลางที่เชื่อถือได้ เพียงแต่ผู้ดูแลหรือทรัสตีมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้ออกโทเคนดิจิทัลให้เป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น คือการลงทุนในทรัพย์สินที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวน ซึ่งมีลักษณะเป็น Passive Trust

Real Estate-Backed ICO ต่างกับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในมุมไหนบ้าง?

      หากเรามอง Real Estate-Backed ICO เป็น Investment Token ซึ่งทำงานกับ Smart Contract บน Blockchain ก็จะเห็นความต่างที่เป็นผลประโยชน์ใหม่ๆกับผู้ลงทุนเพิ่มเติมจากกองทรัสต์แบบเดิมๆเช่น 

  • สามารถแบ่งหน่วยลงทุนเป็นหน่วยย่อยที่เล็กลงมาได้ ทำให้การเข้าลงทุนเป็นไปได้ง่ายกว่าการลงกองทรัสต์แบบเดิมๆ จากการถึงได้ง่ายแล้วยิ่งง่ายกว่าเดิม
  • Smart Contract ช่วยให้เกิดการแบ่งผลกำไรได้หลายรูปแบบ และโปร่งใส เราอาจจะได้ผลกำไรเป็นรายเดือนตามค่าเช่าที่เก็บได้จริงเลยก็ได้ไม่ต้องรอ settlement ใดๆเนื่องจากถูกระบุไว้ใน Smart Contract ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
  • การแบ่งผลกำไรหรือการเลือกลงทุนแบบไหน จะเป็นไปตามหนังสือชี้ชวนโดยที่ ทรัสตีทำหน้าที่แค่ช่วยดูแลเท่านั้น ทำให้เกิดความโปร่งใสและมั่นใจได้ว่าเงินลงทุนได้ถูกใช้ตามที่ผู้ลงทุนเห็นด้วยและตกลงแล้วเท่านั้น หรือกรณีต้องการปรับเปลี่ยนแนวทางการลงทุนก็สามารถใช้การ Vote จากผู้ถือ Token ทั้งหมดได้ เพื่อความโปร่งในการดำเนินการ
  • Utility Token อันเป็นสิทธิ์ประโยชน์เพิ่มเติมที่ออกให้กับผู้ถือ Token อาจจะเป็นสิทธิ์การใช้ส่วนกลางในกรณีเป็นคอนโดมิเนียม หรือห้องพักฟรีในกรณีที่เป็นการระดมทุนเพื่อไปสร้างโรงแรม เป็นต้น

     $ESX หรือ EstateX เป็นอีกตัวอย่างของการใช้ Real Estate-Backed ICO โดยเริ่มให้บริการแล้วในภาคพื้นทวีฟยุโรป โดยทำให้การดเข้าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มในยุโรปที่แสนแพงเป็นไปได้ที่ราคา 100 Euro สำหรับรายย่อย และในการณที่ตัวอสังหาริมทรัพย์นั้นๆทำรายได้ นักลงทุนผู้ถือ Token ยังสามารถรับปันปลจาก token ได้แบบ real time เป้นหลักรายวันเลยทีเดียว 

      อย่างไรก็ดีก่อนลงทุนควรศึกษาข้อมูล และเลือกลงทุนผ่านตัวกลางที่เชื่อถือได้(เช่น Kubix) ที่จะช่วยคัดแต่ Token ที่ปลอดภัยเชื่อถือได้มาให้เราลงทุน เพื่อความปลอดภัยและโปร่งใสในการลงทุน

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ Kubix: https://www.kubix.co/about-us/

Kubix #InvestEarnExperience

scroll top iconBack to top