การลงทะเบียนและยืนยันตัวตน NDID เพื่อเปิดบัญชีกับ Kubix

โดย Kubix

เพื่อให้นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีกับ Kubix ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทาง Kubix จึงได้นำเทคโนโลยีบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) มาไว้บนแอปพลิเคชัน ทำให้นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาและไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ เรามาศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้ไปพร้อมกันเลยครับ

 • NDID คืออะไร
 • สิ่งที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนบริการ NDID เพื่อเปิดบัญชี Kubix
 • จำไม่ได้ว่าเคยลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารใด จะตรวจสอบได้อย่างไร
 • ขั้นตอนลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคาร
 • บริการ K CHECK ID ธนาคารกสิกรไทย
 • ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ Kubix

NDID คืออะไร

หลายคนคงคุ้นหูกับชื่อนี้มาแล้ว แต่อาจจะยังไม่ทราบว่า NDID คืออะไร โดย NDID หรือชื่อเต็มๆว่า National Digital ID หรือ NDID คือ แพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยที่ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลบนโลกออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน ซึ่งเข้ามาช่วยยกระดับการสมัครหรือขอใช้บริการต่าง ๆ จากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนบนโลกออนไลน์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปแสดงตนที่สาขาหรือสำนักงานเพื่อรับบริการ ในปัจจุบันบริการ NDID อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล ะมีรายชื่อธนาคารที่ให้บริการ NDID ดังต่อไปนี้ครับ

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

สิ่งที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนบริการ NDID เพื่อเปิดบัญชี Kubix

การเปิดบัญชีกับ Kubix ผู้สมัครต้องเคยลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารใดธนาคารหนึ่งมาก่อน เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID บนแอปพลิเคชัน Kubix ได้อย่างราบรื่น ในกรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนบริการ NDID กับทางธนาคาร เราก็สามารถลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารผู้ให้บริการ NDID โดยสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียนกับทางธนาคารมีดังนี้ครับ

 1. มีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีอื่นตามที่ธนาคารที่เป็นผู้ให้บริการ NDID กำหนด
 2. มีแอปพลิเคชันของธนาคารที่เลือก ที่พร้อมใช้งาน
 3. ผ่านกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยการเสียบบัตรประชาชนที่เครื่องอ่านและถ่ายรูปใบหน้าที่สาขาหรือจุดให้บริการที่กำหนดมาแล้ว

ถ้าพบว่ายังไม่ครบตามเงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารกำหนด เราก็ต้องไปดำเนินการกับทางธนาคารให้เรียบร้อยก่อนนะครับ

จำไม่ได้ว่าเคยลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารใด จะตรวจสอบได้อย่างไร

เราสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนบริการ NDID ของตนเองผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร หรือติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าธนาคารโดยตรงครับ ซึ่งวิธีการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นทำได้ไม่ยาก ขอนำวิธีการตรวจสอบการลงทะเบียนบริการ NDID บนแอปพลิเคชัน K PLUS มาให้ดูเป็นตัวอย่างครับ

 1. เปิดแอปพลิเคชัน K PLUS และเลือกเมนู “ธุรกรรม”
 2. เลื่อนลงมาที่หัวข้อ “บริการอื่น” และเลือก “บริการ NDID”
 3. เลือก “ลงทะเบียน/แก้ไข” ที่หน้าแสดง “รายละเอียดบริการ”
 4. ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนบริการ NDID กับทางธนาคาร จะแสดงข้อความตามภาพที่ 4
 5. ถ้าเคยลงทะเบียนบริการ NDID กับทางธนาคารแล้ว จะแสดง “ข้อมูลการลงทะเบียน” ตามภาพที่ 5

ขั้นตอนลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคาร

หากได้ตรวจสอบแล้วและพบว่าเรายังไม่เคยได้ลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารใดเลย ก็ให้เลือกลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารที่ต้องการในช่วงเวลาทำการที่แต่ละธนาคารกำหนด ในขั้นตอนนี้ขอยกตัวอย่างวิธีการลงทะเบียนบริการ NDID ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ซึ่งเปิดให้ทำการลงทะเบียนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 20.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดทำการของธนาคารครับ

 1. เปิดแอปพลิเคชัน K PLUS และเลือกเมนู “ธุรกรรม”
 2. เลื่อนลงมาที่หัวข้อ “บริการอื่น” และเลือก “บริการ NDID”
 3. เลือก “ลงทะเบียน/แก้ไข” ที่หน้าแสดง “รายละเอียดบริการ”
 4. กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
 5. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID Services)” แล้วกดปุ่ม “ยอมรับ”
 6. อ่านข้อกำหนดความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว "การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” แล้วกดปุ่ม “ยินยอม”
 7. อ่านหมายเหตุและกดปุ่ม “ตกลง”
 8. นำใบหน้าให้มาอยู่ในกรอบที่กำหนด
 9. เมื่อระบบสแกนภาพใบหน้าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
 10. ตรวจสอบข้อมูล ถ้าข้อมูลที่แสดงไม่ตรงกับข้อมูลในปัจจุบัน ให้ทำการแก้ไข แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”
 11. แสดงสถานะคำขอลงทะเบียนบริการ NDID
 12. เมื่อผลคำขอลงทะเบียนบริการ NDID ออกแล้ว ทางธนาคารจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS

นอกเหนือจากนี้ เราสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ NDID เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละธนาคารครับ

 • ธนาคารกสิกรไทย (click)
 • ธนาคารกรุงเทพ (click)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (click)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต (click)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (click)
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (click)
   

บริการ K CHECK ID ธนาคารกสิกรไทย

ในกรณีที่ลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารกสิกรไทยไม่สำเร็จ เนื่องจากแอปพลิเคชัน K PLUS แสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “กรุณานำบัตรประชาชนของคุณไปยืนยันตัวตนที่จุดยืนยันตัวตน (K CHECK ID) ที่คุณสะดวก ได้แก่ สาขา หรือ ตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย” เราก็ต้องไปดำเนินการที่จุด K CHECK ID ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนเริ่มต้นลงทะเบียนบริการ NDID บนแอปพลิเคชัน K PLUS อีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งจุด K CHECK ID หรือจุดบริการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน มีจุดให้บริการดังต่อไปนี้ครับ

 1. ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ K CHECK ID (เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
 2. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา (เปิดให้บริการในเวลาทำการของสาขา)
 3. จุดบริการตัวแทนธนาคาร (เปิดให้บริการในเวลาทำการของตัวแทน)

สามารถค้นหาจุด K CHECK ID ใกล้เคียงได้ที่นี่ครับ (click)
 

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ Kubix

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน NDID นี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีกับ Kubix ก่อนที่จะเริ่มทำขั้นตอนนี้ได้ เราต้องผ่านการลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารผู้ให้บริการเรียบร้อย และผ่านการกรอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น เช่น ข้อมูลบัตรประชาชน การยืนยันว่าไม่ใช่พลเมืองอเมริกัน และการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ บนแอปพลิเคชัน Kubix มาแล้ว ซึ่งเราสามารถเลือกธนาคารที่เราใช้งาน ที่จะมาจะช่วยพิสูจน์และยืนยันตัวตนของเราบนแอปพลิเคชัน Kubix ได้ สำหรับการเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS จะมีขั้นตอนดังนี้ครับ

 1. บนแอปพลิเคชัน Kubix ให้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข “การยืนยันตัวตนผ่าน NDID” ให้จบ เลือก “ยอมรับ” และกดปุ่ม “ตกลง”
 2. เลือกยืนยันตัวตนผ่าน NDID ด้วย แอปพลิเคชัน “K PLUS” แล้วกดปุ่ม “ต่อไป”
 3. อ่านทำความเข้าใจขั้นตอนการยืนยันตัวตน แล้วกดปุ่ม “ต่อไป”
 4. เมื่อเข้าสู่หน้าจับเวลาและได้รับข้อความแจ้งเตือนคำขอยืนยันตัวตนจากแอปพลิเคชัน K PLUS เราต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารให้เสร็จภายใน 60 นาทีนับตั้งแต่ตอนส่งคำขอบนแอปพลิเคชัน Kubix
 5. สลับไปที่แอปพลิเคชัน K PLUS กดที่ไปที่กระดิ่งแจ้งเตือน และทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่ทางธนาคารกำหนดจนจบ
 6. กรณีที่ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน K PLUS สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด เมื่อสลับกลับมาที่แอปพลิเคชัน Kubix จะเห็นหน้า “ยืนยันตัวตน” แสดงข้อความยืนยันว่าได้รับข้อมูลจากระบบ NDID แล้ว แล้วกดปุ่ม “เริ่มการตรวจสอบข้อมูล” เพื่อจบขั้นตอนยืนยันตัวตน NDID และไปยังขั้นตอนถัดไป

เท่านี้ก็จบขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วย NDID และเราสามารถดำเนินการลงทะเบียนต่อในขั้นตอนถัดไปเพื่อสมัครบัญชีกับ Kubix ครับ ในกรณีที่พบปัญหาในขั้นตอนต่าง ๆ ระหว่างใช้แอปพลิเคชันของธนาคาร ให้ติดต่อไปยังธนาคารเพื่อขอคำแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาหรือร้องขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ครับ

อ้างอิง: ธนาคารกสิกรไทย - บริการ NDID บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (link

scroll top iconBack to top