ICO คืออะไร ทำไมต้องรู้จักก่อนเข้าสู่โลก Digital Asset

โดย Duangthida Thongterm

ความจริงแล้วการลงทุนก็ไม่ได้ต่างไปจากการซื้อของในชีวิตประจำวันมากนัก เพราะก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อสิ่งของนั้นๆ เราก็จะต้องทราบก่อนว่าสิ่งที่จะซื้อคืออะไร คนขายน่าเชื่อถือหรือไม่ ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เราต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า พร้อมทั้งศึกษาข้อดี ข้อเสีย ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ  

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ก็เช่นกัน ผู้ที่สนใจจะต้องทำความเข้าใจให้ดีเสียก่อน จะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงรายละเอียดว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีกี่ประเภทและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีอะไรบ้าง รวมถึงจะต้องรู้ถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะได้รับอีกด้วย  

ICO คืออะไร

ก่อนอื่นเริ่มจากคำว่า ICO หรือ  Initial Coin Offering  คือการระดมทุนแบบดิจิทัลด้วยเสนอขาย โทเคนดิจิทัล (Digital Token) ผ่านระบบบล็อกเชน (Blockchain) ต่อสาธารณะ ให้ผู้ที่สนใจและเชื่อว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จมาลงทุนกัน

โดย Digital Token ที่ได้จาก ICO จะไม่ใช่หุ้น แต่เป็น “สิทธิ” บางอย่างที่ถูกกำหนดขึ้นมา เช่น  

  • สิทธิในส่วนแบ่งรายได้ หรือ กำไร แต่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น ไม่ได้เป็นเจ้าของร่วม (ผ่าน​ Investment Token)
  • สิทธิในการใช้ซื้อสินค้า หรือ ใช้บริการ (ผ่าน Utility Token)

ขั้นตอนการเสนอขาย ICO ต่อประชาชน

ก่อนที่จะมี ICO Portal อย่าง Kubix นั้น สตาร์ทอัพต่างๆ จะเสนอขาย ICO ผ่านการเผยแพร่หนังสือชี้ชวนการลงทุน (White Paper) และเสนอขายผ่านระบบสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ด้วยตัวเอง ทำให้ที่ผ่านมามี ICO หลายโครงการที่เป็นการหลอกลวงจากมิจฉาชีพ ทำให้เกิดความเสียหายแก่นักลงทุนเป็นอย่างมาก นักลงทุนจึงควรมีคนกลางที่น่าชื่อถือเพื่อให้นักลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่าโครงการที่มีการเสนอขาย ICO นั้น จะไม่เป็นการหลอกลวงอย่างที่ผ่านมา นี่จึงเป็นหนึ่งในจุดที่ ICO Portal ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากสำนักงาน ก.ล.ต. อย่าง Kubix จะสามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับนักลงทุนได้

โดยผู้ที่สนใจการระดมทุนสามารถเสนอขาย ICO ผ่าน ICO Portal ของ Kubix ได้เลย ซึ่ง Kubix จะทำหน้าที่เป็นทั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ให้บริการทางเทคโนโลยี (ไม่ว่าจะเทคโนโลยี Blockchain หรือแอปพลิเคชันที่เสนอขาย Digital Token) ให้ผู้ที่สนใจจะระดมทุนสามารถออก Digital Token ได้อย่างครบวงจร โดย Kubix จะ...

  • ร่วมออกแบบโทเคนดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขายนั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการนักลงทุน
  • จัดทำหนังสือชี้ชวนการลงทุน (White Paper)
  • เขียนหรือตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ให้ตรงกับข้อมูลที่เปิดเผย เพื่อความปลอดภัยของนักลงทุน
  • ให้บริการแพลตฟอร์มการเสนอขายต่อนักลงทุน
  • เสนอขายโทเคนดิจิทัลแก่นักลงทุน ให้ทุกคนสามารถซื้อโทเคนดิจิทัลได้อย่างสะดวกสบาย

สิ่งที่ควรรู้ก่อนลงทุน ICO  

แน่นอนว่าการที่จะลงทุนในสินทรัพย์ใดๆ ก็ตาม เราควรจะเข้าใจถึงสินทรัพย์นั้นเป็นอย่างดี โดยคุณควรที่จะรู้ถึง...

  • ประวัติของบริษัทที่ระดมทุน เพื่อดูว่าบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด มีความชำนาญในธุรกิจนั้นมากน้อยแค่ไหน และทีมบริหารมีวิสัยทัศน์อย่างไร
  • รายละเอียดของโครงการ เพื่อจะได้รู้ว่าโครงการที่บริษัทต้องการระดมทุนไปมีโอกาสสำเร็จมากแค่ไหน
  • ประเภทของ Digital Token ที่จะนำมาระดมทุน รวมถึงสิทธิที่คุณจะได้รับ ทั้งด้านตัวเงิน และสิทธิพิเศษต่างๆ
scroll top iconBack to top