สรุปครบ! สินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร มีประเภทไหนให้ลงทุนบ้าง?

โดย Kubix

สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) คืออะไร แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท?

สินทรัพย์ดิจิทัล คือ หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีมูลค่า สามารถซื้อขายและลงทุนได้ในโลกดิจิทัล และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในหมู่นักลงทุนที่เชี่ยวชาญตลาดแล้วและนักลงทุนหน้าใหม่ที่มองเห็นโอกาสในสินทรัพย์หลากหลายประเภทมากขึ้น แต่โลกการลงทุนในยุคเทคโนโลยีไม่ได้มีแค่เหรียญคริปโทฯ ที่ทุกคนคุ้นหูกันอย่างเดียว ยังครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นอย่างโทเคนดิจิทัลด้วย 
บทความนี้ขอนำเสนอความหมายของ Digital Asset หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลว่า คืออะไร แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท แล้วถ้าสนใจอยากลงทุน ควรรู้อะไรก่อนบ้าง

สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) คืออะไร?

สินทรัพย์ดิจิทัล คือ หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงมูลค่า ซึ่งเหมือนกับสินทรัพย์ทั่วไป เพียงแต่อยู่บนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเอง สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขาย บางครั้งยังสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมือนสินทรัพย์และหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่เรารู้จักกันอยู่แล้ว หรือใช้แทนมูลค่าของสินทรัพย์ในโลกจริงเพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือความสะดวกในการแบ่งหน่วยย่อย จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการถือครองกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์ VS. สินทรัพย์ดิจิทัล

หากถามว่าสินทรัพย์ในโลกจริงกับสินทรัพย์ดิจิทัลต่างกันอย่างไร เชื่อว่าผู้อ่านคงพอจะเข้าใจกันบ้างอยู่แล้วว่า อสังหาฯ และสังหาริมทรัพย์กับเหรียญหรือโทเคนนั้นต่างกันอย่างไร แต่หากพูดถึงหลักทรัพย์ อย่างหุ้น กองทุน หรือพันธบัตร แตกต่างกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร หลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจและรู้สึกว่าสองคำนี้มีความคาบเกี่ยวกันอยู่ในฐานะเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้น เรามาดูความแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลกันดีกว่า

สินทรัพย์ดิจิทัลแบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

สินทรัพย์ดิจิทัล คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือใช้กำหนดสิทธิ์ในการลงทุน โดยในแต่ละประเทศจะมีนิยาม ข้อกำหนด และกฎหมายคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป สำหรับประเทศไทย สินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถซื้อขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

  1. คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)

คริปโทเคอร์เคนซีหรือสกุลเงินดิจิทัล คือ หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่เหมือน “เงิน” คือ มีฟังก์ชันในการนำไปใช้เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ โดยคริปโทฯ ส่วนใหญ่จะมีระบบบล็อกเชนเป็นของตัวเอง หลายคนสงสัยว่า หากไม่ใช่สกุลเงินจริงๆ ที่ใช้กันอยู่แล้วมูลค่าจะขึ้นอยู่กับอะไร คำตอบก็คือ ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ขึ้นกับความพึงพอใจของผู้ซื้อว่าอยากซื้อที่ราคาเท่าไหร่ และผู้ขายพอใจที่จะขายในราคาเท่าไหร่
ตัวอย่างของคริปโทฯ หรือสกุลเงินดิจิทัลที่รู้จักกันดี เช่น Bitcoin และ Etherium นอกจากนี้ ยังมี Stablecoin เช่น Tether (USDT) หรือเหรียญของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทฯ เอง เช่น Binance Coin หรือ Solana นอกจากนี้ NFTs ก็จัดเป็นเหรียญคริปโทฯ ที่นิยมใช้แสดงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในวงการเกมและศิลปะ แต่จะต่างจากคริปโทฯ อื่นตรงที่ NFTs ทำงานบนบล็อกเชนของ Etherium และมีความเฉพาะตัวสูง ไม่สามารถแทนที่ด้วยเหรียญอื่นหรือแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้

  1. โทเคนดิจิทัล (Digital Token)

สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทโทเคนดิจิทัลคือการนำเอาสินทรัพย์หรือโปรเจกต์ต่างๆ ในโลกจริงมาแปลงมูลค่าให้อยู่ในรูปของหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า โทเคน เพื่อกำหนดสิทธิ์ในสินค้า บริการ หรือโครงการต่างๆ เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายและเอื้อต่อการแบ่งกรรมสิทธิ์เป็นหน่วยย่อยๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ Investment Token และ Utility Token

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)

Investment Token นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการร่วมลงทุนในโครงการหรือสินทรัพย์ใดๆ ซึ่งผลตอบแทนมักจะอยู่ในรูปของตัวเงิน อาจเป็นส่วนแบ่งรายได้หรือกำไรจากการลงทุนที่กำหนดไว้ใน White Paper
สำหรับประเทศไทย Investment Token มีอยู่ 2 ประเภท คือ

  • Real Estate-backed ICO เป็นโทเคนที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นพื้นฐาน โดยนำอสังหาฯ มาแบ่งเป็นหน่วยย่อยที่เล็กลงบนบล็อกเชน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้มากขึ้น สามารถซื้อขายได้สะดวก ไม่ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการนำระบบ Smart Contract มาใช้เพื่อให้แบ่งผลกำไรได้โปร่งใสและรวดเร็วขึ้น
  • Project-based ICO เป็นโทเคนที่มีโครงการต่างๆ เป็นพื้นฐาน โดยจะเป็นการระดมทุนเพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงการนั้นๆ แล้วจ่ายผลตอบแทนในรูปของส่วนแบ่งรายได้หรือผลกำไรตามที่ประกาศเอาไว้

โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token)

Utility Token เป็นโทเคนที่ใช้กำหนดสิทธิ์ในการได้รับสินค้า บริการ หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามที่กำหนดเอาไว้สำหรับผู้ที่ถือครองเท่านั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • Utility Token พร้อมใช้ คือโทเคนที่สามารถนำไปใช้รับสิทธิประโยชน์ตั้งแต่วันแรกที่ถือครองได้เลยทันที
  • Utility Token ไม่พร้อมใช้ มักเป็นการระดมทุนเพื่อนำเงินไปพัฒนาโครงการต่างๆ โดยโทเคนที่เสนอขายจะเป็นเหมือนสัญญาว่า เมื่อโครงการนั้นๆ แล้วเสร็จ ผู้ถือครองจะสามารถนำโทเคนไปใช้รับสิทธิประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการถือครองโทเคนประเภทนี้ ผู้ลงทุนจะยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ผู้เสนอขายจึงต้องได้รับอนุญาตจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

นับว่าสินทรัพย์ดิจิทัลคืออนาคตในโลกการเงินที่น่าสนใจทีเดียว หากผู้ลงทุนท่านใดสนใจวางแผนการลงทุน และอยากรวมเอาสินทรัพย์ดิจิทัลเอาไว้ในพอร์ตด้วย เราก็มีข้อควรรู้ดีๆ ที่ควรทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้มาฝาก

  • สินทรัพย์ดิจิทัลมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากตัวเงินที่น่าสนใจ ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทสินทรัพย์ จึงช่วยเปิดกว้างการลงทุนได้มากกว่าที่เคย
  • ถึงแม้ผลตอบแทนจะน่าสนใจ และสินทรัพย์หลายอย่างก็ช่วยตอบสนองความชอบหรืองานอดิเรกของผู้ลงทุนได้ดี แต่ต้องไม่ลืมว่า การลงทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงและความผันผวนสูงเช่นกัน ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจตลาดและข้อมูลของสินทรัพย์ที่สนใจลงทุนให้รอบคอบถี่ถ้วนเสมอ
  • เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการลงทุน ควรเลือกลงทุนกับตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกกฎหมายและได้รับการรับรองโดยสำนักงาน กลต. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กลต.

กล่าวโดยสรุป สินทรัพย์ดิจิทัล คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงมูลค่า และจะทำงานอยู่บนระบบบล็อกเชน ในประเทศไทยมีทั้งเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และโทเคนดิจิทัลที่สามารถซื้อขายหรือใช้กำหนดสิทธิ์ในสินทรัพย์หรือโครงการต่างๆ ได้ ซึ่งนอกจากจะมอบทางเลือกใหม่ให้ผู้ลงทุนแล้ว ยังมีความปลอดภัยและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนอีกด้วย หากผู้ลงทุนท่านใดสนใจอยากลงทุนเริ่มในสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kubix เพื่อเปิดบัญชีอย่างปลอดภัยผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงได้เลย

อ้างอิง

https://www.sec.or.th/digitalasset#K

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/99-tsi-getting-to-know-digital-assets

scroll top iconBack to top