ICO Portal ประตูสู่โลกการลงทุนโทเคนดิจิทัล (สรุปครบจบ)

โดย Kubix

ICO Portal ประตูสู่การลงทุนโทเคนดิจิทัล

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้จำกัดอยู่แค่การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มต่างๆ เหมือนที่หลายคนเข้าใจ แต่ยังสามารถลงทุนในรูปแบบของ ‘โทเคนดิจิทัล (Digital Token)’ ซึ่งเป็นหนึ่งในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลายคนเชื่อว่าจะสามารถเข้ามาพลิกโฉมการลงทุนในตลาดทุนให้แปลกใหม่และไร้ขีดจำกัดมากกว่าที่เคย

ในปัจจุบันนี้ การสร้างผลตอบแทนกับโทเคนดิจิทัลสามารถทำได้ผ่าน ICO Portal ซึ่งมีหน้าที่เป็นทั้ง ‘ผู้ดูแลการระดมทุนของบริษัทที่ต้องการสร้างโทเคนดิจิทัล’ และ ‘เป็นตลาดซื้อดิจิทัลโทเคนสำหรับนักลงทุน’

แล้ว ICO Portal คือใคร มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน นักลงทุนควรพิจารณา ICO Portal และเลือกลงทุนโทเคนดิจิทัลอย่างไร มาไขทุกข้อสงสัยในบทความนี้กัน

เข้าใจ ‘โทเคนดิจิทัล’ กันก่อน

โทเคนดิจิทัล (Digital Token) คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ถือ ซึ่งจะแตกต่างจากสกุลเงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเทียบเท่ากับสกุลเงิน

โดยทั่วไปแล้ว โทเคนดิจิทัลจะเป็นสินทรัพย์ที่ออกมาเพื่อระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการระดมทุนเพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่ ทำให้ได้รับความนิยมในหมู่ธุรกิจสตาร์ทอัป (Start Up) ไปจนถึงธุรกิจที่ต้องการเงินสนับสนุนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ หรือ ธุรกิจใหม่

ตามนิยามของพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 โทเคนดิจิทัลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ซึ่งจะมีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ถือที่แตกต่างกัน ดังนี้

 1. Investment Token
คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดสิทธิ์ของผู้ถือในการแบ่งรายได้จากการลงทุน เปรียบได้กับการลงทุนในหุ้นที่นักลงทุนจะได้รับสิทธิ์ต่างๆ ในการบริหารจัดการตามประเภทหุ้นที่ลงทุน
 1. Utility Token
คือ โทเคนดิจิทัลที่มีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ถือในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ซึ่งจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปตามผู้ออกโทเคนดิจิทัล เช่น การลงทุนใน DESTINY TOKEN อย่าง ‘โทเคน I am Glad’  จะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาพยนตร์มากมาย อาทิ ส่วนลดตั๋วภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ของที่ระลึก และสิทธิ์เข้าร่วมงานอีเวนต์พิเศษ 

กว่าจะมาเป็น ‘โทเคนดิจิทัล’ ให้ลงทุน

จะเห็นได้ว่า ‘โทเคนดิจิทัล’ มาพร้อมกับการกำหนดสิทธิ์ที่แตกต่างไปจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ทั้งยังสามารถนำมาใช้เพื่อแลกรับสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในโทเคนดิจิทัล นักลงทุนยังควรทำความเข้าใจถึงการ Initial Coin Offering (ICO) และ ICO Portal ด้วย

รู้จัก Initial Coin Offering และ ICO Portal 

อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือ หากกิจการ หรือ บริษัทที่ใดต้องการสร้างโทเคนดิจิทัลให้นักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนโครงการของบริษัท หรือ กิจการนั้นจำเป็นที่จะต้องเปิดระดมทุนผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Initial Coin Offering (ICO) ผ่าน ICO Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่ง ICO Portal นี้เปรียบได้กับ ‘ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์’ หรือ Underwriter ที่ดูแลกิจการขณะออก IPO หุ้น

หลังจากการระดมทุน Initial Coin Offering ผ่านระบบบล็อกเชน บริษัท หรือ กิจการจะอยู่ในสถานะผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Issuer) และจะทำการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผ่าน ICO Portal ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต. 

ICO Portal น่าเชื่อถือแค่ไหน มีหน้าที่อย่างไรบ้าง?

ICO Portal เป็นผู้ให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต. มีหน้าที่สำคัญในการคัดกรองผู้ที่ต้องการจะออกโทเคนดิจิทัลในทุกแง่มุม ตั้งแต่การประเมินแผนธุรกิจ ความเสี่ยงของผู้ลงทุน ตรวจสอบชุดรหัสให้ตรงกับข้อมูลที่ต้องการเปิดเผย ไปจนถึงการร่างหนังสือชี้ชวนก่อนยื่นก.ล.ต. ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและช่วยให้นักลงทุนเข้าใจความเสี่ยงก่อนการลงทุน

ถาม - ตอบ หมดสงสัยก่อนลงทุน!
ถาม : ICO แตกต่างจาก IPO อย่างไร?
ตอบ : การทำ ICO และ IPO ถือเป็นการระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการธุรกิจ แต่ IPO จะเป็นการระดมทุนผ่านกลไกของตลาดหลักทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. โดยผู้ซื้อจะได้รับหุ้นที่สามารถนำมาลงทุนต่อได้ ซึ่งบริษัทที่เปิด IPO มักจะเป็นธุรกิจที่มีฐานะการเงินและแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน

ในขณะที่การทำ ICO จะเป็นการระดมทุนผ่าน ICO Portal จากทั่วโลกที่นักลงทุนจะได้รับโทเคนดิจิทัลมาเพื่อลงทุนต่อ แต่ในปัจจุบันนี้ กฎหมายไทยกำหนดให้สามารถระดุมทุน ICO ได้แค่ภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการระดมทุนเพื่อการทำโปรเจกต์ใหม่ของธุรกิจ อย่างไรก็ดี นักลงทุนสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้จากการเช็ก Whitepaper ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมรายละเอียดของบริษัททั้งหมด

 

ใครสามารถลงทุนใน ICO ผ่าน ICO Portal ได้บ้าง?

การระดมทุนเพื่อสร้างโทเคนดิจิทัลผ่าน ICO Portal ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่สร้างทั้งโอกาสธุรกิจและโอกาสรับผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพในมุมมองของนักลงทุน สำหรับธุรกิจที่ต้องการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อระดมทุน ขอแนะนำให้พิจารณารายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

4 ประเภทนักลงทุนที่สามารถลงทุน ICO ได้

ธุรกิจที่สามารถลงทุนโทเคนดิจิทัลและเปิดระดมทุนผ่าน ICO Portal ได้จะมีด้วยกัน 4 ประเภท คือ
1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
3. นิติบุคคลร่วมลงทุน หรือ กิจการเงินร่วมทุน
4. ผู้ลงทุนอื่นๆ รายละไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ

ธุรกิจที่ต้องการออก ICO ควรทำอย่างไร?

หากต้องการออกโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย นักลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผ่านการกลั่นกรองโดย ICO Portal ที่ต้องการเสนอขาย และ ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต. โดยทาง ICO Portal จะทำการพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ เช่น ตรวจสอบว่าเป็นบริษัทจัดตั้งในไทยหรือไม่ มีกรรมการและผู้บริหารที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ไปจนถึงการตรวจสอบงบการเงิน (ถ้ามี)
2. ยื่นหนังสือชี้ชวนต่อก.ล.ต. ที่มีการระบุข้อมูลชัดเจน เช่น รายละเอียดแผนธุรกิจ ข้อมูลสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลทั้งหมด
3. หากยื่นเอกสารครบถ้วน ก.ล.ต. จะพิจารณาอนุญาตใน 90 วัน
4. หากได้รับการอนุญาต สามารถเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่าน ICO Portal ที่เสนอขายไว้ภายใน 6 เดือน

นักลงทุนเข้าซื้อโทเคนดิจิทัลได้อย่างไร?

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อโทเคนดิจิทัลเพื่อรับสิทธิ์และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนกับธุรกิจที่สนใจ สามารถเริ่มต้นลงทุนได้กับ ICO Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต. อย่าง Kubix

โดยคุณสามารถเริ่มลงทุนโทเคนดิจิทัลกับ Kubix  ได้ง่าย ๆ ในไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kubix
  2. สร้างบัญชี และ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
  3. ผูกบัญชีธนาคาร
  4. ผูกวอลเลตเพื่อเก็บโทเคนดิจิทัล
  5. ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ และ สไตล์การลงทุน เพื่อวางแผนลงทุนให้ตอบโจทย์ยิ่งขึ้น
  6. จองซื้อโทเคนดิจิทัลที่สนใจ และ รอรับผลตอบแทน รวมถึงโทเคนสิทธิพิเศษได้ทันที

เพียงเท่านี้ นักลงทุนทุกคนก็สามารถทำความเข้าใจรายละเอียดของโทเคนดิจิทัล ไปจนถึงหน้าที่ ความสำคัญ ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนวิธีการลงทุนผ่าน ICO Portal แล้ว

อย่างไรก็ดี การลงทุนในโทเคนดิจิทัลมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง ดังนั้น นอกเหนือจากรายละเอียดทั้งหมดที่นำฝากนี้แล้ว ขอแนะนำให้นักลงทุนตรวจสอบรายละเอียดของโปรเจกต์ เงื่อนไขผลตอบแทน ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาต่อในอนาคต เพื่อเป็นการวางแผนลงทุนและบริหารความเสี่ยงในการลงทุนต่อไป

scroll top iconBack to top