Investment token คืออะไร ทำไมถึงถูกเรียกว่าอนาคตของตลาดทุน?

โดย Kubix

รู้จัก Investment Token การลงทุนยุคดิจิทัลที่เข้าถึงง่ายและเลือกได้มากขึ้น

ในอดีต หากพูดถึงการลงทุน หลายคนอาจจะนึกถึงกองทุน หุ้นกู้ พันธบัตร หรือการทำกำไรผ่านอสังหาริมทรัพย์ แต่ช่วงไม่กี่ปีมานี้ คำว่า “โทเคนดิจิทัล” กลายเป็นคำยอดฮิตพร้อมๆ กับการเติบโตของเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งในบทความก่อนหน้านี้ เราได้รู้กันไปแล้วว่า โทเคนดิจิทัล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) และ โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) วันนี้ เราจะพามาเจาะลึกกันบ้างว่า Investment Token คืออะไร มีความน่าสนใจและแตกต่างจากการลงทุนในตลาดทุนแบบอื่นอย่างไร

Investment Token คืออะไร?

Investment Token คือ โทเคนดิจิทัลที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ลงทุนในสินทรัพย์หรือโครงการต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนให้ได้ผลตอบแทน โดยผู้ลงทุนจะมีสถานะเป็น “ผู้ร่วมลงทุน” และผลตอบแทนนั้นอาจเป็นส่วนแบ่งรายได้ กำไร หรือสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ใน White Paper 
Investment Token แบ่งออกเป็น 2  ประเภท ตามลักษณะการจัดการโครงสร้าง ดังนี้

Debt-liked ICO

Debt-liked ICO เป็น Investment Token ที่มีการจัดการโครงสร้างและให้ผลตอบแทนในลักษณะคล้ายหนี้ เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ คือคล้ายกับหุ้นกู้นั่นเอง ตัวอย่างเช่น การออก DESTINY TOKEN ของ Kubix เพื่อเปิดให้นักลงทุนทั่วไปมีโอกาส “ร่วมลงทุน” ในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง บุพเพสันนิวาส ๒ ผ่านการซื้อโทเคน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเป็นกำไรและสิทธิประโยชน์หลังจากจบโครงการ

Infra-backed ICO

Investment Token ประเภทนี้คือโทเคนที่มีทรัพย์สินอ้างอิงเป็นกิจการหรือรายรับจากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน มีลักษณะคล้ายกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เช่น IndustriTech ($IND) ที่เป็นโทเคนเพื่อระดมทุนสร้างคลังสินค้าและโลจิสติกส์ในประเทศอิสราเอล

Investment Token แตกต่างจากการลงทุนรูปแบบอื่นอย่างไร

Investment Token คือ โทเคนดิจิทัลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน ซึ่งแม้จะดูคล้ายคลึงกับหุ้นกู้ กองทุน หรือ REIT อยู่บ้าง แต่จริงๆ แล้วยังมีข้อแตกต่างกัน ดังนี้

สรุปประเด็นสำคัญเปรียบเทียบ Investment Token และการลงทุนต่างๆ

รูปแบบการลงทุน

 • Investment Token: คือการนำสินทรัพย์ของบริษัทมาทำ Asset Tokenization หรือการแตกหน่วยการลงทุนย่อยๆ บนบล็อกเชน และเปิดให้ซื้อโทเคนในราคาตามที่ระบุเอาไว้ โดยมูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนเริ่มต้นเฉลี่ย 100 บาทต่อ 1 หน่วยลงทุน
 • หุ้นกู้ : เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน เพื่อระดมทุนไปใช้ในกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการขยายหรือปรับปรุงโครงการต่างๆ โดยนักลงทุนจะซื้อหุ้นกู้ตามจำนวนหน่วยที่ต้องการ ส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ 100,000 บาทต่อ 1 หน่วยลงทุน
 • กองทุน : เป็นการนำเงินไปร่วมลงทุนในกองทุนรวมที่เปิดระดมทุน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นผู้จัดการว่าจะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ตั้งแต่ 500 บาท
 • REIT: มีรูปแบบคล้ายกับกองทุน แต่เป็นการระดมทุนเพื่อนำไปพัฒนาหรือขยายกิจการประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยอาจเพิ่ม-ลดสินทรัพย์ได้ในระหว่างการลงทุน สามารถลงทุนใน REIT ผ่านกองทุนรวม เริ่มต้น 500 บาท

ผลตอบแทน 

 • Investment Token: ส่วนแบ่งรายได้ ผลกำไร หรือสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุเอาไว้ใน White Paper ตามกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งในบางโครงการอาจมอบ Utility Token เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มเติมจากผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้
 • หุ้นกู้ : ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในอัตราคงที่ โดยอาจจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2-4 ครั้งตามที่กำหนดไว้
 • กองทุน : อาจได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย เงินปันผล หรือกำไรจากการขายหน่วยลงทุน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน และในบางกองทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับผลประโยชน์ทางภาษีด้วย
 • REIT: ผู้ลงทุนได้รับเงินปันผลในอัตราที่แปรผันตามกำไรจากค่าเช่าซึ่งอาจเพิ่มขึ้นสูงตามภาวะเงินเฟ้อ ส่วนเงินต้นอาจไม่ได้คืนเต็มจำนวน ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

ประเภทของสินทรัพย์ที่นำเงินไปลงทุน

 • Investment Token: คือโทเคนดิจิทัลที่ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย เช่น สินทรัพย์ทางการเงิน อสังหาและสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ โครงการต่างๆ
 • หุ้นกู้ : กิจการทั่วไป เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ที่ต้องการเงินทุนไปขยายกิจการ เพิ่มสาขา หรือพัฒนาธุรกิจของตนเอง
 • กองทุน : มีหลากหลาย ตั้งแต่เงินฝาก ตราสารหนี้ หุ้นสามัญ กองทุนต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงทรัพย์สินทางเลือกอย่างทองคำและน้ำมันดิบ
 • REIT: ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยรายได้ของกองทรัสต์จะมาจากค่าเช่าของอสังหาฯ เช่น อาคารสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่จัดแสดง

ความยากง่ายในการเปิดบัญชีและการซื้อขาย

 • Investment Token: สำหรับผู้ลงทุนโทเคนดิจิทัลกับทาง Kubix สามารถเปิดบัญชีและดำเนินการได้สะดวกผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เพียงดาวน์โหลดแอปและยืนยันตัวตนตามขั้นตอน
 • หุ้นกู้ : ผู้ลงทุนต้องติดตามวันประกาศจองซื้อหุ้นกู้ที่สนใจจากธนาคารที่เป็นผู้จัดการจำหน่าย แล้วแจ้งความจำนงพร้อมชำระเงินตามขั้นตอนของธนาคาร หรือสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นกู้ได้หากมีบัญชีกองทุนรวม
 • กองทุน : สามารถติดต่อเปิดบัญชีกองทุนได้ผ่าน บลจ. ที่สนใจ โดยสามารถดำเนินการด้วยตัวเองที่สาขาหรือเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์
 • REIT: สามารถซื้อหน่วยลงทุนในช่วง IPO หรือใช้บัญชีซื้อขายกองทุนและบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลงทุนใน REIT และกองทุนรวมที่ลงทุนใน REIT ได้

อนาคตการลงทุนจะเป็นอย่างไรเมื่อ Investment Token เข้ามามีบทบาทมากขึ้น

แน่นอนว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนไม่ได้เปลี่ยนแค่ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนโลกดิจิทัล แต่ยังทำให้ Investment Token หรือก็คือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนนั้นให้เข้ามามีบทบาทและเพิ่มโอกาสให้กับผู้ลงทุนด้วยข้อดีดังต่อไปนี้

 • นักลงทุนรายย่อยที่มีเงินทุนเริ่มต้นไม่มากและนักลงทุนหน้าใหม่จะมีโอกาสเข้าถึงการลงทุนมากขึ้นผ่านการลงทุนใน Tokenized Asset ที่ถูกแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆ แล้ว และมีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าการลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆ โดยตรง
 • สินทรัพย์หลายประเภทจะสามารถแปลงมูลค่าเป็นโทเคนและเปิดให้นักลงทุนเข้ามาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม จึงได้ประโยชน์ทั้งผู้ออกโทเคนเองและผู้ลงทุน และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับสิ่งที่เดิมอาจไม่ได้มีสภาพคล่องสูงมาก เช่น อสังหาฯ
 • นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าตลาด Tokenized Asset จะมีมูลค่าโตถึง 4-5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 โดยสินทรัพย์ที่อาจถูก Tokenized มากที่สุดคือกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) และธุรกิจประเภท Venture Capital จึงถือเป็นทางเลือกการลงทุนที่ไม่ควรมองข้าม

นับว่า Investment Token คือโทเคนดิจิทัลทางเลือกใหม่ที่กำลังจะกลายเป็นอนาคตของตลาดทุน เพราะไม่ใช่แค่ความปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเท่านั้น แต่ยังเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้กับทั้งผู้ลงทุนเองและเจ้าของสินทรัพย์ที่ต้องการระดมทุนด้วย ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนให้เหมาะกับความสนใจและเป้าหมายของตัวเองได้เลย

scroll top iconBack to top