[ไขข้อสงสัย] Token คืออะไรกันแน่ ทำไมแทบทุกวงการถึงให้ความสำคัญ

โดย Kubix

Token คืออะไร? ชวนทำความเข้าใจ พร้อมตัวอย่างอุตสาหกรรมที่มีการนำไปพัฒนา

ในโลกของการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนดิจิทัล โทเคน หรือ Token ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล ในปัจจุบันนี้มีการนำโทเคนเข้ามาใช้เป็นจำนวนมากในหลากหลายอุตสาหกรรม ก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นนำโทเคนเข้ามาใช้ ควรที่จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า จริงๆ แล้ว Token คืออะไร และมีอุตสาหกรรมไหนบ้าง ที่มีการนำโทเคนไปใช้งาน

Token คืออะไร

Token คือ หน่วยข้อมูลบนระบบบล็อกเชน โดยใช้ represent “การกำหนดสิทธิ์” อาทิ กรรมสิทธิ์, สิทธิประโยชน์ของสินทรัพย์ในโลกจริง เป็นต้น ที่นำมาเข้ากระบวนการ Asset Tokenization หรือการแบ่งข้อมูลเป็นหน่วยย่อยๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยโทเคนดิจิทัลมี 2 ประเภท 

Investment Token

Investment Token คือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มอบสิทธิ์ผู้ถือโทเคน สามารถเข้าร่วมลงทุนในโครงการของผู้ที่ดำเนินการออกโทเคน โดยจะมีการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ตามข้อตกลง ไม่ว่าจะเป็น สิทธิ์จากส่วนแบ่งรายได้ ผลกำไรจากการลงทุนในโครงการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน

 • Debt-liked ICO คือ โทเคนดิจิทัลที่มีโครงสร้างการจัดการและให้ผลตอบแทนคล้ายกับหนี้ หรือ หุ้นกู้
 • Infra-backed ICO คือ โทเคนที่มีโครงสร้างพื้นฐานหรือกระแสรายรับจากกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นทรัพย์สินอ้างอิง มีลักษณะคล้ายกับ REIT ในตลาดทุน

Utility Token

Utility Token คือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้สิทธิ์ผู้ถือโทเคนได้รับสินค้าและบริการ หรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจง เช่น สิทธิในการเข้ารับบริการหรือส่วนลดจากผู้เสนอขายโทเคน ได้รับผลตอบแทนจากตามการเติบโต เป็นต้น โดยผู้เสนอขายโทเคนจำเป็นต้องจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายและต้องไม่เข้าข่ายเป็นการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ โทเคนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน

 • Ready To Use หรือ โทเคนดิจิทัลแบบพร้อมใช้ คือ การที่ผู้ถือโทเคนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของสินค้าหรือบริการได้ทันที
 • Not Ready To Use หรือ โทเคนดิจิทัลแบบไม่พร้อมใช้ คือ การที่ผู้ถือโทเคนจะยังไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในวันที่ได้รับ แต่สามารถใช้ได้ในอนาคต

ความสำคัญของโทเคน

โทเคนถือเป็นตัวช่วยในการเพิ่มโอกาสสำหรับการทำธุรกิจให้แตกต่างไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับสินทรัพย์ โอนถ่ายความเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น ทำธุรกรรมได้รวดเร็วขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ลดข้อผิดพลาดในการดำเนินการ และเพิ่มความโปร่งใสให้กับการทำธุรกรรมนั่นเอง

ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่หันมาใช้โทเคน

 • อสังหาริมทรัพย์ : เป็นการนำอสังหาริมทรัพย์ในโลกจริง มาทำการประเมินเพื่อตีราคาและกำหนดมูลค่าของทรัพย์สิน เพื่อนำไปแปลงเป็นโทเคนดิจิทัล ก่อนจะทำการเสนอขายผ่านแพลตฟอร์มเพื่อขายให้นักลงทุนเข้ามาทำการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ โดยขั้นตอนและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ จำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมายหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศ เช่น
  • โครงการ Aspen Coin ของ The St.Regis Aspen Resort
  • โครงการของ Roofstock
 • งานศิลปะ : ในส่วนของงานศิลปะที่มีการใช้โทเคนนั้น ปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็นสองรูปแบบหลักๆ ด้วยกัน นั่นคือ Tokenized Art และ NFT artworks
  • Tokenized Art  คือ การนำงานศิลปะมาสิทธิ์ในชิ้นงานให้เป็นโทเคนดิจิทัล ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงกระบวนการสำหรับการเป็นเจ้าของงานศิลปะในบางส่วนได้ด้วย ซึ่งการทำ tokenizing art นั้น เป็นการช่วยปกป้องคุณค่าของงานศิลปะ และช่วยให้บุคคลทั่วไปได้รับประโยชน์จากงานศิลปะชิ้นนั้น
  • NFT artworks เป็นการนำผลงานขึ้นไปบนแพลตฟอร์มตลาด NFT โทเคนชนิดหนึ่งที่มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้ เมื่อนำผลงานขึ้นไปบน NFT แล้ว จะทำให้ภาพกลายเป็น NFT ก่อนจะวางขายในแพลตฟอร์ม โดยสามารถซื้อขายผลงานด้วยสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งภาพนั้นจะกลายเป็นของผู้ซื้อโดยทันที และเก็บไว้ในกระเป๋าดิจิทัลของผู้ซื้อ ซึ่งงาน NFT นั้นจะมีความแตกต่างกัน ไม่สามารถทำซ้ำหรือทดแทนกันได้
 • เกม : นอกเหนือจากการเข้าเป็นเจ้าของในงานศิลปะต่างๆ แล้ว โทเคนยังสามารถนำมาใช้ร่วมกับเกมได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนโทเคนเพื่อแลกกับอุปกรณ์ต่างๆ ในเกม สกินเกม หรือแม้แต่การเพิ่มพลังให้กับตัวละครในเกมได้อีกด้วย
  • เกม The Walking Dead: Empires จาก Gala Games
 • ตั๋วดิจิทัล : เป็นการนำ NFT เข้ามาใช้ โดยส่วนมาก ตั๋วดิจิทัลจะเป็นการใช้ Utility Token เข้ามาใช้ นั่นหมายความว่า utility token คือตัวช่วยที่จะทำให้สามารถระบุได้ว่า ตั๋วดิจิทัลนั้นมีใครเป็นเจ้าของ และสมาชิกสามารถใแสดงโทเคนนั้นๆ เพื่อยืนยันเป็นหลักฐานความเป็นเจ้าของ
 • การระดมทุน : แนวคิดของโทเคนสามารถนำมาใช้งานในแง่ของการระดมทุนได้ โดยหยิบเอา ICO (Initial Coin Offer) เข้ามาใช้ในการระดมทุน เมื่อนักลงทุนสนใจในแนวคิดทางธุรกิจ ก็จะเข้ามาลงทุนกับบริษัท และจะได้รับโทเคนดิจิทัลเป็นการตอบแทนจากการลงทุน โดยโทเคนสำหรับการระดมทุน มักจะเป็น utility token คือโทเคนที่จะได้รับสิทธิในการบริโภคผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการของบริษัท หรือแม้กระทั่งส่วนแบ่งในธุรกิจจากส่วนแบ่งของรายได้จากการลงทุน
 • โลจิสติกส์ : ในภาคโลจิสติกส์นั้น สามารถนำโทเคนเข้ามาใช้งานได้ในหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การออกใบตราส่งสินค้า เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดส่งเอกสาร ไปจนถึงกรณีที่มีการเรียกคืนสินค้า หากใบตราส่งสูญหาย อาจจะทำให้เกิดปัญหาภายหลังได้ เช่น
  • โครงการของ CargoX ที่มีการพัฒนาระบบเปิดบนแพลตฟอร์ม Ethereum

หลังจากทำความเข้าใจกันแล้วว่า token คืออะไร และเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้มีอุตสาหกรรมจำนวนมากที่มีการนำโทเคนเข้าไปใช้งาน คุณสามารถทำความเข้าใจและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางระบบและพัฒนาเพื่อนำโทเคนไปใช้งานได้ที่ Kubix

scroll top iconBack to top