Utility Token คืออะไร สามารถจำแนกได้กี่ประเภท

โดย Kubix

Utility Token คืออะไร? ชวนทำความรู้จักให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ในช่วงปีที่ผ่านมา สินทรัพย์ดิจิทัล ถือว่าเข้ามาทำให้เกิดโมเดลธุรกิจหลากหลายเพิ่มมากขึ้น พร้อมด้วยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้งานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการออกโทเคนออกมาในหลายๆ รูปแบบเช่นเดียวกัน แล้ว “Utility Token” หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ คืออะไร มีกี่ประเภท และมีความสำคัญในเชิงธุรกิจอย่างไรบ้าง วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกันให้ดียิ่งขึ้น

Utility Token คืออะไร

Utility Token คือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้สิทธิ์ผู้ถือโทเคนในการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ หรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงและหากสินค้าหรือบริการนั้นพร้อมให้ใช้ประโยชน์ทันที เช่น สิทธิในการเข้ารับบริการหรือส่วนลด ผลตอบแทนจากผลการเติบโต เป็นต้น ผู้เสนอขายโทเคนจะต้องจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายและต้องไม่เข้าข่ายเป็นการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ 

Utility Token แบ่งออกเป็นกี่ประเภท 

ตามนิยามของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทย มีการแบ่งประเภทของ Utility Token เป็น 2 ประเภท

  1. Ready-To-Use Utility Token หรือ โทเคนดิจิทัลแบบพร้อมใช้ คือ การที่ผู้ถือโทเคนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของสินค้าหรือบริการได้ทันที
  2. Not-Ready-To-Use Utility Token หรือ โทเคนดิจิทัลแบบไม่พร้อมใช้ คือ การที่ผู้ถือโทเคนจะยังไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในวันที่ได้รับ แต่สามารถใช้ได้ในอนาคต

ตัวอย่างของ Utility Token 

  • บัตรกำนัลดิจิทัลที่ออกในรูปของโทเคน โทเคนที่ให้สิทธิในการแลกบัตรคอนเสิร์ต และ
  • NFT ทั้งงานศิลปะ รูปภาพ เพลง แสตมป์หรือวีดีโอ
  • ใบรับรองพลังงานทดแทน ใบกำกับภาษี และโฉนดที่ดิน
scroll top iconBack to top