ทำความรู้จัก White Paper สิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนลงทุน

โดย Kubix

White Paper เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพราะเป็นข้อมูลที่ระบุถึงสาเหตุของการสร้างโครงการต่างๆ ขึ้นมา โดยใน Initial Coin offering (ICO) ซึ่งเป็นการระดมทุนเพื่อสร้างโปรเจกต์หรือโครงการขึ้นมา สิ่งที่ผู้ลงทุนควรจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก็คือ White Paper เป็นข้อมูลของการสร้างโครงการนั้นๆ หรือจะเรียกว่าเป็นการชี้แจงของคนที่บริหารโครงการว่าจะนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการสร้างโครงการนั้นขึ้นมา

White Paper คืออะไร ?

White Paper คือเอกสารที่นำเสนอข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จากเจ้าของโครงการหรือเจ้าของเทคโนโลยี ที่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นรายละเอียดทางเทคนิคที่จะบอกว่าเทคโนโลยีนี้ถูกสร้างไว้เพื่อทำอะไร แก้ปัญหาในจุดไหน หรือโครงสร้างการทำงานของระบบที่เจ้าของโครงการต้องการพัฒนาคืออะไร

ทำไมต้องมี White Paper ? 

เนื่องจากโลกเทคโนโลยีโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ จึงจำเป็นต้องมีเอกสาร White Paper เพื่อใช้ในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้สร้างโครงการและผู้ลงทุน การอ่าน White Paper จะช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังจะตัดสินใจลงทุนมากขึ้น หรือในมุมของผู้สร้างโครงการคือเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี หรือกระบวนการบางอย่าง และเพื่อเปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้ลงทุน รวมไปถึงการช่วยทำให้นักลงทุนรู้จักกลไกการทำงานและข้อจำกัดที่เทคโนโลยีดังกล่าวแก้ไขได้มากที่สุด ทั้งนี้ยังทำให้ผู้ลงทุนรับรู้ถึงผลประโยชน์ในการลงทุนด้วย

หลักการดู White Paper  

หากจะสรุปเป็นแนวทางสำคัญๆ ของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการลงทุนระยะยาวหรือเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ก็ตาม มีแนวทางให้พิจารณาดังต่อไปนี้ 

  1. เงินที่ได้จากการระดมทุนนั้นนำไปทำธุรกิจประเภทไหน ความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจมากน้อยเพียงใด เช่น เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ เป็นต้น หรือธุรกิจบางชนิดที่ยังไม่เคยมีมาก่อน เช่นการนำเงินไปลงทุนสร้างอนุสรณ์สถานเก็บภาพยนตร์ไทยดั้งเดิม ผู้ลงทุนอาจต้องพิจารณาว่าจะมีคนเข้ามาดูไหม และรายได้จะงอกเงยขึ้นมาจากอะไร เป็นต้น
  2. เทคโนโลยีที่กล่าวเอาไว้ใน White Paper ทันสมัยและน่าสนใจหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นนักปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในกระแสและมีความเป็นไปได้จริง เช่น  การนำบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนเป็นต้น
  3. มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือไม่ สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งใน White Paper คือสิ่งที่ผู้ระดมทุนหรือเจ้าของโครงการต้องการทำให้สำเร็จ โดยสิ่งเหล่านั้นจำเป็นต้องมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงสูง และสิ่งที่นักลงทุนควรรู้คือข้อมูลที่ผู้ระดมทุนจะนำเสนอโดยจะช่วยให้เราตัดสินใจในการลงทุนได้ง่ายขึ้น สิ่งสำคัญอีกอย่างใน White Paper คือการปฏิบัติตามวิธีเป้าหมายใน White Paper เพื่อกำหนดโครงร่างเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลและทำสำเร็จได้
  4. ข้อมูลต้องมีความโปร่งใส โดยพื้นฐานแล้ว White Paper จะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ลงทุนที่สนใจในโครงการหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของผู้เสนอขายโทเคนอย่างครบถ้วน รวมทั้งความพร้อมของโครงการและการแจ้งถึงผลประโยชน์จากโครงการด้วย ซึ่งหมายความว่าผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่มีของผู้ออกโทเคนอย่างละเอียดก่อนลงทุน จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลและศึกษาการใช้งานด้วย
  5. ความน่าเชื่อเถือของเจ้าของโครงการ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของเจ้าของโครงการหรือผู้ออกโทเคนให้ละเอียดก่อนเลือกลงทุน โดยจะต้องมีความน่าเชื่อเถือและมีตัวตนอยู่จริง มีความแข็งแกร่งที่สามารถนำพาให้โครงการนั้นประสบความสำเร็จได้ พร้อมทั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สามารถเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อผู้ลงทุนได้
scroll top iconBack to top